Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao hộp thư đến ụự động chuyển vào thùng rác
khi nâng cấp chuyển giao diện mới của gmail mail thì hộp thư đến mất trắng, lại chuyển đến thùng rác, help me
Gmail 24/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
bấm vào ô vuông trên cùng ở thùng rác, bấm vô hình thư mục di chuyển tới hộp thư đến
24/07/2013 Đăng bởi Bimbip
Bạn cũng có thể quan tâm
mình lỡ tay xóa ảnh trong hộp thư đến ở gmail, khi vào thùng rác xem lại thì không biết xem như thế nào. Có ai giúp minh
tìm thư mục RECYCLE BIN (thùng rác) trong máy tính
để xóa toàn bộ thư tronggmail
"Email" dịch qua tiếng Hoa là gì?
Mình đã tạo tài khoản trên manga24h nhưng không thấy email kích hoạt, kể cả trong thùng rác. Mình nên làm gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp