Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vẽ sơ đồ trao đổi khí ở phổi và ở mô, biểu thị mối quamn hệ giữa chúng như thế nào ?
Thi cử 01/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Bạn đến đây, tui cầm tay hướng dẫn cậu vẽ ! không giống không lấy tiền ! Nam hay nữ đã ?
01/07/2011 Đăng bởi LAH Magpie16
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao?
Dùng phần mềm gì để vẽ mô hình thực thể kết hợp trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Hãy vẽ hình mô tả cách làm này.
bệnh lao phổi có duy truyền từ mẹ sang con hay không?
Làm thế nào nhận biết bệnh viêm phổi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp