Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tổng của 2 số bằng 222. Biết rằng nếu cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.
Khoa học & Toán học 12/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Gọi số lớn là a
Số bé là b
Ta có
a + b = 222 => b= 222 - a
a + 9 = 2 x (b+9)
<=> a + 9 = 2b + 18
<=> a = 2b + 9
Thay b = 222-a vào ta có
a = 2 x (222 - a) + 18
<=> a = 444 - 2a + 18
<=> 3a = 462
<=> a = 154
=>b = 68
Thử lại:..
Vậy số lớn là 154
12/10/2013 Đăng bởi Thiết kế nội thất AK
2 trong số 2
Khi cùng thêm vào mỗi số 9 đơn vị thì tổng chúng sẽ là:
222 + ( 9 x 2 ) = 240
Số lớn sau khi thêm là:
240 : ( 2 + 1 )  x 2  = 160
Số lớn trước khi thêm là:
160 – 9 = 151
Vậy số lớn là 151
( Cách giải của Thiết kế nội thất cũng đúng theo cấp hai đấy, nhưng bạn ghi nhầm phần sau thành ra kết quả sai, phải ghi là:
<=> a = 2b + 9
Thay b = 222-a vào ta có
a = 2 x (222 - a) + 9
<=> a = 444 - 2a + 9
<=> 3a = 453
<=> a = 453: 3
a = 151
=>b = 71
Thử lại:..(151 + 9) :( 71 + 9 ) = 2
Vậy số lớn là 151 )
12/10/2013 Đăng bởi hingkom
Bạn cũng có thể quan tâm
Một phép chia có số chia là 6, thương bằng 15 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia.
giải giúp mình bài này với
cho 1/x+ 1/y +1/z =2/3 và x+y+z=3/2 chứng minh rằng tồn tại ít nhất 1 số = 3/2
Tìm 1 số biết rằng số đó nhỏ hơn số nghịch đảo của nó là 2,1
ĐỐ VUI:Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ số?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp