Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nhà nước đánh thuế gtgt là 0% thay vì không đánh thuế?
Kinh tế | Tài vụ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 5
Ở VN có các mức thuế suất 0%, 5%, 10%. Ngoài ra tùy vào thời điểm, tùy mặt hàng, Nhà nước có thể quyết định miễn giảm thuế (ví dụ hiện tại một số mặt hàng đang được giảm 50% thuế GTGT).Thuế suất 0% là các lĩnh vực phục vụ cho xuất khẩu, hoặc các hàng hóa dịch vụ cung ứng cho khu chế xuất. Thuế 5% là các mặt hàng thiết yếu như nước, phân bón, thuốc trừ sâu, thiết bị y tế,....
Hoàn thuế thì vì thuế VAT là thuế đánh vào người tiêu dùng cuối cho nên nếu doanh nghiệp mua hàng để sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh hoặc xuất khẩu thì họ sẽ nhận lại được phần tiền thuế VAT đã bỏ ra để mua hàng này
16/04/2010 Đăng bởi QA.tien
2 trong số 5
Vì khi đó nhà nước thực sự khuyến khích mặt hàng đó. nếu để ý bạn sẽ thấy đa phần hàng chịu thuế gtgt 0% đều liên quan đến hoạt động xuất ra nước ngoài. nhà nước ta khuyến khích việc xuất hàng ra nước ngoài. khi đánh thuế 0% doanh nghiệp không chỉ không tính gtgt đầu ra mà vẫn được khấu trừ gtgt đầu vào. còn không đánh thuế gtgt thường là nông phẩm, muối, các dịch vụ công cộng và những máy móc nước ta chưa sản xuất được.
17/04/2011 Đăng bởi kotaro
3 trong số 5
0% thuế VAT chính là có xem xét thuế VAT cho mặt hàng đó, nhưng áp dụng bằng 0% chính là chính sách ưu đãi cho mặt hàng đó trong khoảng 1 thời gian nào đó phù hợp với yêu cầu của xã hội mà nhà nước cần quan tâm, nếu không đánh thuế mặt hàng đó, thì có nghĩa là : luật dã quy định mặt hàng đó không phải chịu thuế. nhưng thuế xuất bằng không , thì có nghĩa là măt hàng này phải chịu thuế VAT nhưng tạm thời mặt hàng này khuyến khích sản xuất, xuất nhâp khẩu hoặc khuyến khích tiêu dùng nên tạm thời chưa thu, để đến khi đạt đến một thời điểm nào đó thì nhà nứoc s4 thu tăng hợac giảm hoặc bằng không % là để cho Chính Phủ quy định mà Quốc Hội không phải sửa luật. chính phủ là cơ quan hành chính làm việc theo ngày và giờ hành chính điều chỉnh mức thuế suất sẽ linh động và kịp thời hơn là Quốc hội, vì Quốc hội 1 năm chỉ họp 2 lần và nếu cứ chờ để sửa đổi luật thì không đáp ứng nhu cầu của xã hội, chính vì vậy mà quốc hội giao quyền cho chính phủ ban hành và điều chỉnh khung thuế suất nhưng mặt hàng mà quốc hội đã ban hành phải chịu thuế vAT, bạn hiểu chứ!
06/06/2011 Đăng bởi tragiang
4 trong số 5
theo mình thì, 0% vẫn phải đi kê khai thuế, còn ko đánh thuế thì ko pải kê khai, kê khai để làm  gì, mục đích thì tự tìm hiểu nhé
09/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
đúng rồi, vẫn phải kê khai thuế với thuế suất 0%, còn không phải nộp thuế.
02/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm thế nào để nộp được tiền thuế gtgt vào kho bạc nhà nước?
Thuế gtgt hạch toán như thế nào?
Thế nào là thuế gtgt đâu vào?
Quyết toán thuế gtgt phải nộp khi nào??
Tại sao doanh nghiệp sản xuất phải áp dụng tính thuê gtgt ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp