Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.cách đây 5 năm,tuổi bố gấp 5 lần tuổi con.bố hơn con bao nhiêu tuổi?
Khoa học & Toán học 08/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
a:b=3
(a-5):(b-5)=5
ta có:a=3b
       (3b-5):(b-5)=5
        3b-5=5b-25
        2b=20
        b=10
        a=30
08/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tênLIÊN MINH SẢN XUẤT
2 trong số 2
Hiệu số tuổi cha và con không bao giờ đổi.
Hiện nay tuổi cha bằng:
3/3-1 = 3/2 ( hiệu )
5 năm trước tuổi cha bằng:
5/5-1 = 5/4 ( hiệu)
Phân số chỉ 5 năm là:
3/2 – 5/4 = 1/4 ( hiệu )
Số tuổi cha hơn con là:
5 : 1/4 = 20 ( tuổi )
Đáp số:
20 tuổi
09/09/2013 Đăng bởi hingkom
Bạn cũng có thể quan tâm
Năm nay bố 45 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 5 lần tuổi con?
nam=1/4 tuổi bố, ông gấp 6 lần tuổi nam, biết ông hơn bố 24 tuổi, hỏi nam bao nhiêu tuổi?
mẹ 37 tuổi con 7 tuổi . hỏi bao nhiên năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con ?
năm nay mẹ hơn con 24 tuổi, tuổi con bằng 1/4 tuổi của bố và 1/3 tuổi của mẹ. Tính tuổi của mỗi người
Bố em cao 1m71, Mẹ em cao 1m52. còn em?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp