Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
CHỨC NĂN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LÀ GÌ
Xã hội | Bóng đá 06/11/2010 Đăng bởi LECUONG
Câu trả lời
1 trong số 1
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà nước.
23/11/2010 Đăng bởi pikaro
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao các trận thi đấu bóng đá chỉ tổ chức vào chiều và tối
Chỗ nào có chơi đánh trận giả ?
Tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức nào ?
Đừng hỏ tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc
Khi nào thì được uỷ quyền ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp