Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
đề thi cuối kỳ môn nguyên lý kế toán ?
giúp mình nha !
Khoa học & Toán học | Thi cử | Kế toán 25/11/2011 Đăng bởi phan tuấn vũ
Câu trả lời
1 trong số 4
hỏi giáo viên ra đề.
25/11/2011 Đăng bởi Clicia
2 trong số 4
ồ thi trắc nghiệm
ko có giới hạn^^
25/11/2011 Đăng bởi lorna
3 trong số 4
Họ và tên:……………………………………               Bài kiểm tra chương III và chương IV
                                                                                                            Môn Nguyên lý kế toán
      Lớp:……………  Điểm:…………..                        Thời gian: 90 phút - Đề số 02


       Bài tập: Có tài liệu kế toán trong quý 01/N tại một DN AB áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
         trừ như sau: (đvt: 1.000 đ) (10đ)
             A.Tình hình tài sản vào ngày 01/01/N như sau:      
TK 111 -Tiền mặt:                              100.000 TK 2141 – Hao mòn TSCĐ HH:      1.000.000
TK 112 -Tiền gửi ngân hàng:         1.350.000 TK 331 -Phải trả người bán:               340.000
TK 131 -Phải thu khách hàng:          200.000 TK 334 -Phải trả người lao động:         60.000
TK 152 –Nguyên vật liệu:                    50.000 TK 411 -Nguồn vốn kinh doanh:     4.100.000
TK 211 -TSCĐ hữu hình:               4.300.000 TK 414-Quỹ đầu tư phát triển:           500.000
           
 B.Trong quý 01/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Nhà nước cấp vốn kinh doanh cho DN bằng một TSCĐ có nguyên giá là 200.000.
2. DN mua hàmg hoá nhập kho có giá mua chưa thuế 160.000, thuế GTGT 10% là 16.000, DN
   chưa trả tiền cho người bán.
3. DN rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 100.000 để chuẩn bị trả lương .
4. DN chi trả hết nợ lương cho công nhân viên kỳ trước bằng tiền mặt.
5. DN mua nguyên vật liệu nhập kho có giá mua chưa thuế 200.000, thuế GTGT 5% giá mua, DN
              trả tiền mua vật liệu bằng TGNH. Chi phí vận chuyển là 1.000 đã trả bằng tiền mặt.
6. Khách hàng đã trả nợ kỳ trước cho DN bằng tiền mặt là 50.000 và bằng TGNH là 150.000
7. DN đã trả hết nợ người bán kỳ trước bằng tiền gửi ngân hàng        
8. DN chuyển quỹ đầu tư phát triển sang nguồn vốn kinh doanh 300.000.
9. DN đã trả bớt nợ cho người bán ở nghiệp vụ 2 bằng tiền mặt là 50.000.
10. Khách hàng đã ứng tiền trước cho DN bằng TGNH là 100.000 để kỳ sau lấy hàng.

Yêu cầu: 1/ Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên (3 đ)
                           2/ Mở tài khoản, phản ánh số phát sinh, rút số dư cuối tháng các tài khoản = chữ “T” (4 đ)
                           3/ Lập bẳng cân đối tài khoản quý 1 năm N (2 đ)
   4/ Lập bảng cân đối kế toán (1 đ)

  BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
                                                      Tháng       Quý       năm  N                                 (đvt: 1.000 đ)
Ký hiệu TK Tên
TK Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có

Cộng:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý       năm  N
TÀI SẢN Số
đầu năm Số
cuối kỳ NGUỒN VỐN Số
đầu năm Số
cuối kỳ
A.Tài sản ngắn hạn: A.Nợ phải trả:
……… ………
……… ………
B.Tài sản dài hạn: B.Vốn chủ sở hữu:
……… ………
……… ………
Tổng tài sản Tổng nguồn vốn
25/11/2011 Đăng bởi Đinh lập
4 trong số 4
Bạn định hỏi vấn đề gì thế? Về học lại tất cả các nghiệp vụ. Xem lại cách ghi các bút toán là thi được thôi.
Phải biết cách vẽ sơ đồ chữ T đấy nhé.
Good Luck
25/11/2011 Đăng bởi BÙI HOÀI NAM
Bạn cũng có thể quan tâm
môn nguyên lí kế toán
lĩnh lãi cuối kỳ là ntn? gửi tiết kiêm với thời hạn 1 tháng thì cuối tháng sẽ lĩnh lãi hay lĩnh vào cuối năm.
Tại sao nhiều người thích học toán hơn học văn?
Toán thuật trong lập trình có giống toán học trong môn toán không ?
Mình tb môn toán kì 1 là 5.6,kì 2 là 4.6 . Mình muốn hỏi là có phải thi lại môn toán k??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp