Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Xin thần chú học công thức lượng giác
Xã hội 09/07/2012 Đăng bởi Nguyễn Tố Quyên
Câu trả lời
1 trong số 3
09/07/2012 Đăng bởi Chàng_Mưa
2 trong số 3
Sin đi học
cos ko hư
tang đoàn kết
co tang kết đoàn
-----
Sin đi học
Cứ khóc hoài
Thôi đừng khóc
Có kẹo đây
09/07/2012 Đăng bởi Chrome
3 trong số 3
Lê điện thoại à:

Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos (tan@ = sin@:cos@)
Cotang dại dột
Bị cos đè cho. (cot@ = cos@:sin@)
Version 2:
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!

Cos đối, sin bù, phụ chéo, khác pi tan

Cosin của hai góc đối bằng nhau; sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tan của hai góc hơn kém pi thì bằng nhau.

Cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

Tan mình cộng với tan ta, bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình..


sin tổng lập tổng sin cô
cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng
còn tan tử cộng đôi tan (hoặc là: tan tổng lập tổng hai tan)
một trừ tan tích mẫu mang thương sầu
gặp hiệu ta chớ lo âu,
đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng
09/07/2012 Đăng bởi Chàng_Mưa
Bạn cũng có thể quan tâm
Cái gì giúp thần kính xúc giác ở bàn tay có thể cảm giác dễ dàng??
giúp em bài lượng giác này với!? khó quá!
phương trình lượng giác
Có 2 câu lượng giác lớp 11. Mọi người giúp mình làm với. :)
Cả nhà giúp em với! Em mới học nên còn kém!! Toán lượng giác 11
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp