Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
dieu kien tu nhien anh huong den kinh te viet nam nhu the nao
Xã hội 29/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
thuan loi: lanh tho viet nam chu yeu la doi nui thap, lai co nhieu song ngoi, kenh rach, nguon nuoc doi dao vathuan loi cho viec phat trien nganh thuy dien
dat dai rong lon, phi nhieu mau mo, co 2 dong bang la DBSH  va DBSCL la  vua lua cua ca nuoc
duong bo bien keo dai, tai nguyen thuy hai san va phuc vu xuat khau va ho tro cho nganh du lich
nguon khoang san  va nhien lieu rat doi dao, dbiet la than, khi dot va nhieu kim loai phuc vu cho phat trien cong nghiep khai khoang
kho khan: dia hinh doi nui, giao thong di lai gap nhieu kho khan, khi hau khac nghiet hay chiu anh huong tu thien tai
dien tich dat dong bang lon nhung canh tac dat hieu qua k cao do bi nhiem man va chua co bien phap cai tao
cong nghiep khai khoang con qua lac hau, dac biet la dau khi, chung ta chi co khai thac roi xuat khau chu chua co kha nang che bien, van phai di nhap khau xang dau
trinh do dan tri con thap kem, chua tiep thu duoc khoa hoc ki thuat..
29/03/2011 Đăng bởi tentoilarg
2 trong số 3
nước ta có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để phát triển kinh tế, tuy vậy cnh - hdh còn đang trong giai đoạn phát triển, nước ta sắp vươn rồi đó.
02/05/2011 Đăng bởi Barcelona
3 trong số 3
dieukienkinhtevietnamtrongnam2009,chinhphucanthuchienchinhsachtaikhoathuhhepnhuthenao
21/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Danh gia tiem nang va the manh cua dieu kien tu nhien doi voi su phat trien kinh te tinh binh duong
dieu kien cong huong
dieu kien de hoc thiet ke thoi trang
dieu kien dan so la gi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp