Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để làm lãnh đạo tốt?
Đời sống | Xã hội 11/12/2011 Đăng bởi no love
Câu trả lời
1 trong số 3
Bạn phải được "bằng bằng lòng" với mọi người. Nhưng lại không được khiến mọi người khó chịu vì mình nên dẫn đến "lòng bằng bằng".
11/12/2011 Đăng bởi Mrs.Mr Ngu Lâu Dốt Bền
2 trong số 3
người lãnh đạo tốt là một người có năng lực..!
biết hướng dẫn mọi người..động viên mọi người..biết quyết định đúng lúc..luôn luôn lắng nghe và học hỏi...
11/12/2011 Đăng bởi gió một chiều
3 trong số 3
Lãnh đạo tốt là người biết nhân viên đang làm gì, đang muốn làm gì và chỉ cho nhân viên làm những gì nhân viên không biết. Hết
12/01/2012 Đăng bởi Philipdn
Bạn cũng có thể quan tâm
TạTại sao phong trào cách mangh ở inđônêxia lại đó đảng dâ tộc lãnh đạo?
Làm theo đạo đức hồ chí mình như thế nào?
Khi nào áp dịnh nghị định 76/2009?
Mình đang làm báo cáo tốt nghiệp.
Phân tích hoàng cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự thành lập ĐCSVN?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp