Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trong tiếng anh thù khi nào dùng good?khi nào dùng well ?
Ngoại ngữ 23/07/2011 Đăng bởi thang
Câu trả lời
1 trong số 3
Good dùng trong những trường hợp khen: Khen làm việc gì đó tốt...
Well dùng trong các trường hợp nói về khả năng của người nào đó: Có thể chơi thể thao tốt, chơi cờ tốt...
23/07/2011 Đăng bởi Khu Vực Cấm
2 trong số 3
thông thường good được dùng như một tính tứ
good car, good job, good boy...
còn well được sử dụng như một trạng từ
driver well, jump well,....
23/07/2011 Đăng bởi amateur2008
3 trong số 3
Good là tính từ nên nó thường đi kèm danh từ và đứng trước danh từ
Well là phó từ nên nó đứng sau động từ và bổ nghĩa cho động từ đó
23/07/2011 Đăng bởi Nana
Bạn cũng có thể quan tâm
Trong Tiếng Anh, khi nào dùng What are there, khi nào dùng What are those ?
Khi nào dùng in spite of and despite?
Cho mình bản ngữ pháp tiếng anh full với?
càng thành đạt càng có nhiều kẻ thù.
What's the way to your success?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp