Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vai tro chu trinh cacbon
Khoa học và Giáo dục 25/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Vai trò của chu trình cacbon trong Hệ Sinh Thái
-Cacbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật, là thành phần cấu tạo nên chất sống
-Vai trò quan trọng đối với cơ thể sống : chuyển hoá các nguyên tố cần thiết cho cơ thể sống.
-Góp phần duy trì sự cân bằng trong khí quyển.
25/03/2012 Đăng bởi ảo giác đắng cay
Bạn cũng có thể quan tâm
vai tro cua tu dong hoa trong qua trinh san xuat
Vai tro cua chu nghia Maclenin doi voi nuoc ta trong giai doan hien nay
Vai tro cua nguon nhan luc
tim hieu ve vai tro nguon goc cua cholesterol
theo ban can phai lam gi de tang cuong vai tro cua thanh phan kinh te hien nay o nuoc ta?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp