Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm số tự nhiên có 2 chữ số,các chữ số giống nhau biết rằng số đó chia hết cho 2,còn chia cho 5 dư 4
Khoa học & Toán học 04/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 43
44
04/10/2011 Đăng bởi Lan Vi
2 trong số 43
Những số có 2 chữ số mà số hàng đơn vị là 4 đều chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 4 !
Đó là các số :
14; 24; 34; 44; 54; 64; 74; 84 và 94 !
Số đó có 2 chữ số giống nhau -> 44 ^^!
04/10/2011 Đăng bởi MưA ĐêM
3 trong số 43
số đó là 44. loài trừ thoi, số có tận cùng là 4 hoặc 9 thì chia 5 dư 4, nhưng số tận cùng là 9 thì không chia hết cho 2
04/10/2011 Đăng bởi Thể
4 trong số 43
đố vậy mà cũng đố sao?
số chia cho 5 dư 4 thì số đó phải tận cùng là 4 hoặc 9
số có 2 chữ số giống nhau, lại là số chẵn. vậy là số 44 rồi.
04/10/2011 Đăng bởi Saker
5 trong số 43
Số đó là 44
13/01/2012 Đăng bởi City Hunter
6 trong số 43
con số đó là 44 thế mà còn hỏi đi học cấp 2 lại đi
15/01/2012 Đăng bởi Nguyễn Đức Tạo
7 trong số 43
ko phải đi học lại cấp 2 đâu học lại lớp 2 đi tôi học lớp 2 đã biết làm r:d
20/01/2012 Đăng bởi ChartKai
8 trong số 43
Đây là cách trả lời
bài giải
Những số có 2 chữ số mà số hàng đơn vị là 4 đều chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 4 .
Đó là các số :
14; 24; 34; 44; 54; 64; 74; 84 và 94 !
Số đó có 2 chữ số giống nhau -> 44 ^^!
10/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 43
la 44
14/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 43
ngu vậy 44 đó
23/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 43
Vì số đó chia cho 5 dư 4 nên chữ số tận cùng của số đó là 4 hoặc 9 nhưng số đó chia hết cho 2 vì vậy không thể có tận cùng là số 9 ( vì 9 là số lẻ không chia hết cho 2). Vậy chữ số tận cùng của số đó là 4. Mà số đó có hai chữ số giống nhau.
Kết luận số đó là 44.
24/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 43
chi co 44 la hoa man thoi
22/06/2012 Đăng bởi hoang phi
13 trong số 43
la so 44
05/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
14 trong số 43
44 đó bạn ơi !!!!!!!!!!
15/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
15 trong số 43
số chia cho 5 dư 4 thì có tận cùng là 4 hoặc 9 nhưng do số này chia hết cho 2 nên sẽ có tận cùng là 4. là 2 số giống nhau thì tất nhiên là
44
15/08/2012 Đăng bởi lyk xyk
16 trong số 43
44.
chia hết 5 -> tận cùng là 0,5. chia dư 4, tận cùng là 4,9
->44
27/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
17 trong số 43
là 44
09/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
18 trong số 43
44 co 2 chu so, co hai chu so giong nhau, va chia 5 du 4
19/09/2012 Đăng bởi DU DUC MANH
19 trong số 43
số có hai chữ số chia hết cho 2 có tận cùng là các chữ số chẵn. chia hết cho cho 5 tạn cùng 0 hoặc 5. chia 5 du 4 tận cùng 4 hoặc 9. =>số cần tìm là 44
23/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
20 trong số 43
44 đó bạn!
17/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
21 trong số 43
bang 44 cu thu biet lien
10/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
22 trong số 43
Gọi số tự nhiên đó là aa (a # 0)
Ta có aa chia 5 dư 4, mà a chia hết cho 2 -> a=4
Thử lại: đúng.
23/06/2013 Đăng bởi tunc
23 trong số 43
44
08/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
24 trong số 43
gọi số cần tìm là ab
do ab : 5 dư 4 mà lại chia hết cho 2 => b là 4
còn a là số có một chữ số nên 0<a<10
29/07/2013 Đăng bởi Bích Thìn
25 trong số 43
gọi số cần tìm là ab
do ab : 5 dư 4 mà lại chia hết cho 2 => b là 4
do hai số giống nhau nên a=b=4
=>ab=44
29/07/2013 Đăng bởi Bích Thìn
26 trong số 43
là 44
17/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
27 trong số 43
44
20/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
28 trong số 43
44
20/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
29 trong số 43
Những số có 2 chữ số mà số hàng đơn vị là 4 đều chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 4 !
Đó là các số :
14; 24; 34; 44; 54; 64; 74; 84 và 94 !
Số đó có 2 chữ số giống nhau -> 44 ^^!
23/09/2013 Đăng bởi Ngô Tú
30 trong số 43
Những số có 2 chữ số mà số hàng đơn vị là 4 đều chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 4 !
Đó là các số :
14; 24; 34; 44; 54; 64; 74; 84 và 94 !
Số đó có 2 chữ số giống nhau -> 44 ^^!
03/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
31 trong số 43
sao bạn vẫn chưa đóng topic này nhỉ?
04/11/2013 Đăng bởi tunc
32 trong số 43
gọi số cần tìm là aa
ta có
aa chia hết cho 2 suy ra a thuộc {2;4;6;8}
mà aa:5 dư 4 suy ra a thuộc {4;9}
Gộp hai điều kiện trên =>a=4
Vậy số cần tìm là 44
27/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
33 trong số 43
ngu vl
44
20/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
34 trong số 43
thì tao mới học  lớp  2 chứ  mấy
26/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
35 trong số 43
đáp số là 44
02/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
36 trong số 43
44
18/01/2014 Đăng bởi Zx lê xuân duẩnZx
37 trong số 43
ban oi so 44 day
28/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
38 trong số 43
chia hết cho 2,còn chia cho 5 dư 4 là số 4 còn có 2 chữ số,các chữ số giống nhau => 44
29/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
39 trong số 43
đáp số 44
08/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
40 trong số 43
44
08/02/2014 Đăng bởi Tram Vanthi
41 trong số 43
Nếu chia cho 5 mà dư 4 và có 2 chữ số thì có các số là 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.
Các chữ số giống nhau mà có 2 chữ số chia hết cho hai thì là số 44.
Vậy số cần tìm là 44.
13/03/2014 Đăng bởi Nguyễn Tiến Thịnh
42 trong số 43
ngu dữ zậy
22/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
43 trong số 43
là số 44
18/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm số 8a1b biết số đó chia hết cho 2,9 còn chia cho 5 dư 3
Toán 6 ? ( nếu giải được hãy giải thích )
chữ số 5 trong số 14,205 thuộc hàng nào ?
từ các số 0,1,2,3,4,5 lập số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. tính tổng tất cả các số đo
Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số các trang của cuốn sách đó (bắt đầu từ trang 1) cần dùng đúng 3897
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp