Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
viet chuong trinh nhap mang 1 chieu cac so nguyen co bao nhieu phan tu chia het cho 3
Khoa học và Giáo dục | Ngôn ngữ lập trình 07/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
1. Đã là hỏi thì cần phải viết tiếng Việt có dấu nhé !
2. Bạn không nói rõ ngôn ngữ lập trình nào cả ? Nên không thể viết được .
3. Đừng bắt người khác gõ code cho mình ???????????????????
4.Thuật toán nhé :
4.1 Tạo bảng 1 chiều theo yêu cầu của đề
4.2 cho duyệt tất cả các phần tử của mảng, nếu nó chia hết cho 3( DÙNG %3==0) thì sẽ tăng biến đếm lên 1 ( khởi tạo biến đếm=0 ngay từ đầu )
4.3 Biến đếm là kết quả mà bạn cần tìm .
                                           CHÚC BẠN HỌC TỐT
07/05/2012 Đăng bởi sóc nhỏ
2 trong số 2
Từ đầu cho đến Nhập mảng (tự viết)...
dem:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 3==0 then
 dem:=dem+1;
writeln(' co tat ca ',dem,' phan tu chi het cho 3');
readln;
end.
08/05/2012 Đăng bởi Chàng_Mưa
Bạn cũng có thể quan tâm
Viet chuong trinh nhap 1 so nguyen vao tu ban phim
Ten bo phim hai cua phap duoc chieu tren chuong trinh phim cuoi tuan tren vtv1 nam 2009
viet mot chuong trinh tinh tong 50 so dau tien nhap tu ban phim (pascal)
viet chuong trinh đọc và hien thi ra man hinh noi dung 1 tap tin dang van ban voi ten tep nhap tu ban phim?
nguyen ly hoay dong cua may phat dien xoay chieu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp