Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản?
Lập trình | Cơ sở dữ liệu 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Việc đầu tiên phải làm khi bạn muốn thay đổi khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới là bạn để con trỏ ngay đoạn Paragraph cần thay đổi
Tiếp theo, bạn bấm chuột vào nút Line Spacing rồi chọn kích thước thích hợp, nếu bạn muốn chỉnh một kích thước khác không có trong menu thì bạn chọn mục More để nhập vào hộp thoại và nhấn OK.
13/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 3
Mở menu Format, chọn Paragraph. Mở hộp Line Spacing rồi chọn một khoảng cách(Single: dòng đơn; 1.5 lines: gấp rưỡi; Double: gấp đôi;...). Nếu khoảng cách bạn muốn là 1.2; 1.7; ... không có trong hộp Line Spacing thì bạn gõ khoảng cách ấy ở hộp At bên phải của hộp Line Spacing => OK
Chúc bạn thành công!
07/03/2011 Đăng bởi Trần Ngọc Thanh Lâm
3 trong số 3
ctr+2
14/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Chỉnh sửa văn bản của 2 cột trong file word 2003
Tại sao đánh văn bản trong word lại có khoảng cách ?
Văn bản
Viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào?
Giữa toshiba và lenovo nên chọn cái nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp