Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tất cả công thức tính diện tích tam giác.?
Gửi mail cho mình wa địa chỉ: chaytheoconcho_tuongnolaem_1007@yahoo.com
còn k thì ghi vào đây lun cug~ được
Khoa học & Toán học 02/12/2012 Đăng bởi yêu hóa học
Câu trả lời
1 trong số 9
S = Đáy x cao : 2
S tam giác vuông = Tích hai cạnh góc vuông : 2
02/12/2012 Đăng bởi hingkom
2 trong số 9
Diện tích tam giác

1. Nửa tích chiều cao và đáy
2.Nửa tích 2 cạnh liên tiếp và sin góc xen giữa
3. Tích 3 cạnh tam giác chia cho 4 lần bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
4. Tích của nửa chu vi tam giác và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác
5. s = căn[p.(p - a)(p - b)(p - c)]
trong đó p = (a + b + c)2 là nửa chu vi tam giác và a,b,c là các cạnh của tam giác (Hệ thức Hê-rông)
02/12/2012 Đăng bởi Chàng trai mãi Cô Đơn
3 trong số 9
Các công thức được sử dụng:
S = (1/2)a.ha = (1/2)b.hb = (1/2)c.hc
S = (1/2)ab.sinC = (1/2).bc.sinA = (1/2).ca.sinB
S = abc/4R = pr = √p(p-a)(p-b)(p-c)
R, r là bán kính vòng tròn ngoại tiếp, nội tiếp, p là nữa chu vi, ha, hb, hc là các đường cao
- - -
Ngoài ra có một số công thức mở rộng (muốn dùng phải chứng minh)
S = (p-a).ra = (p-b).rb = (p-c).rc
(ra, rb, rc là bán kính đường tròn bàng tiếp)
S = (1/4)(a².sin2B + b².sin2A)
S = 2R².sinA.sinB.sinC
S = Rr(sinA+sinB+sinC)
S = p(p-a)tan(A/2) = p(p-b)tan(B/2) = p(p-c)tan(C/2)
- - -
các công thức trên đều có thể cm, dựa trên công thức tính diện tích cổ điển là S = (1/2)a.ha
Việc cm các công thức đó cũng là một bài tập rèn luyện rất bổ ích
- - -
Có hai góc và cạnh xen giữa, hiẻn nhiên là tgiác được xác định, tức là diện tích cũng xác định
Công thức cụ thể thì không có nhưng ta tính cũng dễ dàng, tôi đề ra một cách tính thế này:
cho góc A, B và cạnh c ; dựng đường cao CH
* nếu A, B đều nhọn thì: AH = CH.cotA ; BH = CH.cotB
và AH+BH = AB = c = CH.cotA + CH.cotB
=> CH = c /(cotA+cotB)

* nếu A, B có một góc tù, chẳn hạn A tù thì:
AH = -CH.cotA (bù với A là góc nhọn) ; BH = CH.cotB
và BH - AH = AB = c = CH.cotB + CH.cotA
=> CH = c /(cotA+cotB)

tóm lại ta đều có CH = c /(cotA+cotB)
=> S = (1/2)AB.CH = c² /(2cotA+2cotB)
- - -
cm công thức: S = p(p-a)tan(A/2)
Dựng đường tròn (I) nội tiếp, tiếp xúc với AB, BC, CA tại M, N, P
Có AM = AP ; BM = BN ; CN = CP
2p = a+b+c = AM+AP + BM+BN + CN+CP =
= 2AM + 2BN + 2CN = 2AM + 2BC
=> AM = p - BC = p-a
tgiác vuông IAM ta có: r = IM = AM.tan(A/2) = (p-a)tan(A/2)

Vậy: S = pr = p(p-a)tan(A/2)
(Các) nguồn
17/03/2013 Đăng bởi Nhok ca fe
4 trong số 9
khong co hinh thi hieu sao duoc
13/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 9
ko co hinh sao hieu duoc
24/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 9
??
17/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 9
diện tích tam giác đều bằng cạnh bình phương nhân căn 3 chia 4
08/09/2013 Đăng bởi Tran Thi Minh Phuong
8 trong số 9
tks, đang học lập trình k pk tính sao khi nó k cho dg ca0
03/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 9
nhớ mỗi ct Heron: p = (a+b+c)/2
S= căn bậc 2(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))
04/11/2013 Đăng bởi Vũ là anh
Bạn cũng có thể quan tâm
Nhập từ bàn phím ba cạnh của tam giác . Tính chu vi và diện tích của nó.
giúp mình bài toán tính thể tích khối chóp lớp 12 này với !
Cho tam giác ABC có diện tích 70cm2 và đáy AC bằng 10cm. Kéo dài đáy AC thêm 1 đoạn CK=5cm..
Cho tam giác ABC, G là trọng tâm của tam giác. Chứng minh: S.AGB = S.AGC = S.BGC = 1/3 S.ABC (S là diện tích tam giác)
cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH và trung tuyến AM chứng minh AH<=AM.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp