Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra khi nào?
Y khoa | Bệnh tật 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Lạm phát chi phí đẩy là loại lạm phát do thu hẹp tổng cung hoặc do các doanh nghiệp buộc lòng phải nâng giá bán khi chi phí đầu vào tăng cao. Sự thu hẹp tổng cầu có thể xuất phát từ sự khan hiếm về hàng hóa hay thiên tai bất ngờ làm cho quá trình sản xuất bị gián đoạn. Chi phí đầu vào tăng cao khi giá nguyên liệu đầu vào tăng hoặc giá lao động tăng.
21/03/2010 Đăng bởi QA.tradao
Bạn cũng có thể quan tâm
Nền kính tế lạm phát khi nào?
như thế nào là lạm phát?
Tại sao nhà nước duy trì lạm phát vừa phải mà không phải là 0%?
Thế là lạm phát ?
Có phải Việt Nam thả nổi lạm phát để tăng trưởng kinh tế
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp