Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tai sao nha nuoc can phai cai cach thu tuc hanh chinh
Internet 17/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Vì để cho nước VN chúng ta phát triển hơn, vững mạnh, giàu hơn.
Cuộc cải cách nào cũng nhằm mục đích đó cả thôi bạn ạ
17/06/2012 Đăng bởi Việt Nam trong tôi
2 trong số 2
Cải cách thủ tục hành chính nhằm mục đích: Làm cho bộ máy hành chính hoàn bị hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ngày một đúng pháp luật, tốt hơn và tiết kiệm nhất, dần từng bước chuyển nền hành chính từ cơ quan cai quản thành các cơ quan phục vụ dân, làm các dịch vụ hành chính đối với dân, công dân là khách hàng của nền hành chính, là người đánh gía khách quan nhất về mọi hoạt động của bộ máy nhà nước, bộ máy hành chính.
Tất cả những mục tiêu đó của cải cách hành chính cũng là nhằm góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với bản chất của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Tóm tali: CCHC làm cho bộ máy tinh gọn, giảm bớt phiền hà cho nhân dân => đất nước phát triển hơn
17/06/2012 Đăng bởi Đổi mới gd
Bạn cũng có thể quan tâm
che dinh ve thu tuc hanh chinh la gi
tai sao khi ra mot quyet dinh quan lyu hanh chinh nha nuoc phai co tinh hop phap va hop ly
vi sao phai cai cach thu tuc hanh chinh?neu nguyen nhan ?vai tro vi sao phai cai cach thu tuc hanh chinh
neu cac yeu to cau thanh vi pham hanh chinh? cho y kien ve viec dau tranh phong chong vi pham hanh chinh o viet nam
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp