Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Dao ham cap n cua h/s:y=sin(ax)*sin(bx)
Khoa học & Toán học 19/07/2012 Đăng bởi mu fc
Câu trả lời
1 trong số 2
Đổi tích thành tổng: y = sin(ax)*sin(bx) = (1/2)[cos(a - b)x - cos(a + b)x]
Đạo hàm cấp n của cos(kx) có hai trường hợp
n = 2m thì đạo hàm là (-1)^m.k^n.cos(kx)
n = 2m + 1 thì đạo hàm là (-1)^(m+1).k^n.sin(kx)
Nên đạo hàm cấp n của hàm số trên là
= (1/2).(-1)^(n/2).[(a - b)^n.cos(a - b)x - (a + b)^n.cos(a + b)x] nếu n là chẳn
= (1/2).(-1)^[(n+1)/2].[(a - b)^n.sin(a - b)x - (a + b)^n.sin(a + b)x] nếu n là lẻ
19/07/2012 Đăng bởi Que
2 trong số 2
Doj tjck thah hjeu!y(n)=1/2{(a-b)^n*cos[(a-b)x+n*pj/2]-(a+b)^n*cos[(a+b)x+n*pj/2]}
20/07/2012 Đăng bởi Congvinhtcv9
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho y=xcos(ax).tinh dao ham cap n
tim min, max cua ham so y=sin^4x +cos^4x
sinx+cosx.sin2x+căn3(cos3x=2(cos4x+sin^3x
sin(5pi/12) = ???
giúp em với nguyên hàm của dx/((sinx)^2 - sinx))
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp