Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào doanh nghiệp được phát hành cổ phiếu ??
Tài chính | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.
 Cổ phiếu được phép phát hành: Khi công ty cổ phần được thành lập, thì được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Nhưng luật pháp các nước quy định công ty phải đăng ký tổng số cổ phiếu của công ty và phải ghi trong điều lệ công ty và được gọi là cổ phiếu được phép phát hành' hay cổ phiếu đăng ký. Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động. Khi cần có sự thay đổi số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi điều lệ công ty.
20/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 2
Không phải doanh nghiệp nào cũng được phát hành cổ phiếu bạn ah. Chỉ có công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu bạn ah.
Còn việc phát hành khi nào thì đã được trả lời tại: http://www.google.com.vn/giaidap/thread?table=%2Fgiaidap%2Fsearch%3Fq%3Dcong%2Bty%2Bco%2Bphan%26hl%3Dvi&tid=12a5c1374b841dd2&hl=vi&fid=12a5c1374b841dd200049abd84ca887f

Trần Hiền - Công ty  Tư Vấn AQLaw
Tel: 04 6682 8287 Hotline: 0982 304 916 - 0982 316 832
Email: info.aqlaw@gmail.com
Website: http://anquang.coo.vn - http://congbomypham.coo.vn
http://thanhlapcongty.coo.vn
26/01/2011 Đăng bởi Công ty Tư Vấn AQLaw
Bạn cũng có thể quan tâm
chính phủ được phép phát hành cổ phiếu không? nếu có thì phát hành loại nào và tại sao
Cái gì chứng nhận sở hữu cổ phiếu trên sàn?
Xây dựng điều lệ doanh nghiệp khi nào?
Khi nào cổ phiếu mất giá trị?
Khi nào thì nên bán chứng khoán để có lời\?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp