Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm mọi n thuộc Z để 2n^2 - n + 3 chia hết cho 2n -1
Khoa học & Toán học 18/10/2011 Đăng bởi sOcK_NgOcK
Câu trả lời
1 trong số 1
2n^2 - n + 3 = n+3\(2n-1)
để 2n^2 - n + 3 chia hết cho 2n -1 thì  n+3\(2n-1) phải nguyên
<=> 3\(2n-1) thuộc Z
<=> 2n-1 thuộc Ư(3)
mà Ư(3) = +-1; +-3
=> 2n-1 = -1
hoặc 2n-1 = 1
hoặc 2n-1 =3
hoặc 2n-1= -3
giải ra. đối chiếu với ĐK n# 1\2 ( luôn thỏa mãn)
nhận cả 4 giá trị nhé
18/10/2011 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
tim n thuoc z sao cho n^2+n-17 la boi cua n+15
N thuoc tap Z, N co chia het cho N khong
viết tập hợp P = { a thuộc N } a chia hết cho 12 ; 15 và 18 và 0 < x < 300
cm: 9^n+1 - 8*n -9 chia het cho 64
chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì chứng minh rằng b= 4n^3+9n^2-19n-30 chia hết cho 6
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp