Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cụm từ này "It's You I Miss" có nghĩa là gì vậy mấy bạn??
đây là tên của một bản nhạc nha! cho mình biết nghĩa chính xác của nó dùm. thank!
Ngoại ngữ | Âm nhạc 06/11/2010 Đăng bởi Vietrap91
Câu trả lời
1 trong số 5
Rút gọn câu :  It's you whom i miss
hay câu:  It is you. I miss you
Dùng đại từ quan hệ đó bạn
đại loại là "Đó là bạn - Người tôi mong nhớ"
06/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 5
Đó là bạn- người tôi nhớ!!!
31/12/2010 Đăng bởi Minh Hạnh
3 trong số 5
lên rockitpro nghe làm beat hay nhắm bạn..http://www.rockitpro.com/beatvideos/
29/01/2011 Đăng bởi thanh tâm nguyễn
4 trong số 5
its true, you are the person i miss!
31/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
đúng là tui miss một người thật!! i miss you!..
26/02/2012 Đăng bởi rùa_kon_lon_ton
Bạn cũng có thể quan tâm
Cụm từ này "It's You I Miss" có nghĩa là gì vậy mấy bạn??
who am i
Do you like vodka?
has someone decorated my bedroom
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp