Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tim so tu nhien lien tiep biet tich cua chung bang 24
Khoa học & Toán học 22/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
2 x 3 x 4 = 24
22/10/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
2 trong số 6
1*2*3*4=24
22/10/2012 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 6
1, 2, 3, 4
22/10/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
4 trong số 6
gọi a là số tự nhiên đầu tiên trong tích cần tìm là a (vì thấp nhất của số tự nhiên là 1
thì số tiếp theo là a+1 ,a +2
ta có: a(a+1)(a+2) = 24 => a^3 +3a^2+ 2a -24 = 0
<=> (a-2)(a^2+5a+12) = 0
<=> a =2 (thỏa mãn) v a^2+5a+12 = 0(loại) (vì a^2+5a+ 25/4 +23/4 >0)
vậy a =2 thì tích cần tìm là: 2*3*4 = 24
còn thêm a.a+1,a+2, a+3 => a = 1 tích số cần tìm: 1*2*3*4 = 24
22/10/2012 Đăng bởi makervalue
5 trong số 6
neu tinh so am thi co them -4,-3,-2,-1
23/10/2012 Đăng bởi hoang phi
6 trong số 6
đề đã nới rõ là tìm số tự nhiên mà có người còn tìm số âm nữa bó tay!
24/10/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
Bạn cũng có thể quan tâm
hay viet so 46080 thanh tich cua cac so chan lien tiep?
hay viet so 945 thanh tich cua cac so le lien tiep?
tong 3 so le lien tiep bang 51. tim 3 so do
so sanh dac diem tu nhien 2 mien dong-tay cua lien bang nga
Toan Tim 4 so nguyen lien tiep biet tich cua chung la so chinh phuong.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp