Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim hai so co tong bang 511.neu tang so hang thu nhat len 7 lan .so hang thu hai len 3 lan thi tong moi la 3075
Nghệ thuật | Ngoại ngữ 14/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
a+b=511->3a+3b=1533
7a+3b=3075
>4a=1542
a=385,5
b=125,5
2698,5
14/11/2010 Đăng bởi Mr Hiếu
2 trong số 3
Đồng ý với câu trả lời của Mr Hiếu
11/02/2011 Đăng bởi ngansonbk.oc
3 trong số 3
số thứ nhất = 355,5
số thứ 2 = 195,5
08/01/2012 Đăng bởi HOT.Lie
Bạn cũng có thể quan tâm
lam ho baj nay!
tim mot so co 3chu so bietso do chia cho tong cac chu so ta duoc 13
tim mot so co 3 chu so biet rang so do chia cho tong cac chu so thi duoc 13
vi sao phai dua nhiem vu giai phong dan toc len hang dau nam 1936-1940
khong co song sao goi len tong dai?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp