Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ?
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 04/02/2012 Đăng bởi jjjjjjjjj
Câu trả lời
1 trong số 5
3+31
5+29
7+27
11+23
04/02/2012 Đăng bởi lyking
2 trong số 5
4
28/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
5 cach
3+31
5+29
7+27
11+23
17+17
30/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
Không biết
25/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
có 4 cách hoặc 5
10/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Có tất cả bao nhiêu cách viết số 32 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố ?
viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của 1 tổng:(x^2+4x+4)+2(x+2)+1
nguyên tử của nguyên tố X có tổng các hạt mang điện là 52 . vị trí của X trong bth
Tìm hai số chẵn liên tiếp biết tổng của hai số đó là số chẵn lớn nhấtt có hai chữ số
tìm số thập phân biểu diễn phân số A=0,152647975...
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp