Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
GIẢI JUM MINH BAI TAP C++ ..
1.Viết chương trình tính tiền điện thoại gọi nội hạt hàng tháng của một hộ gia đình. Biếtrằng cách tính cước của Bưu điện như sau: từ phút thứ nhất đến phút thứ 200 thì giá là 120đ/phút, từ phút thứ 201 đến 1000 thì giá là 80 đ/phút, từ phút thứ 1001 trở đi thì giá là 40đ/phút. Ngoài tiền cước, khách hàng phải trả tiền thuê bao cố định hàng tháng là 27000 đ.Thuế VAT trên tổng tiền là 10%.

2.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c bất kì. Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không. Kiểm tra xem đó có phải là một tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông cân ? Sau đó đưa ra thông báo tương ứng. Nếu là tam giác, hãy tính diện tích và chu vi của tam giác đó


3.Viết chương trình tạo Menu gồm 4 mục như sau :
1. Tính diện tích hình vuông
2. Tính diện tích hình tròn
3. Tính diện tích hình tam giác
4. Thoát
Sau đó, chương trình cho phép chọn các mục trên tương ứng với các số nhập vào từ 1-4. Cácchức năng của thực đơn tương ứng với một hàm.

4.Tại một khu rừng, người ta đã quan sát và tìm ra được quy luật phát triển của một loài động vật lạ có tên là PORPOU. Quy luật như sau: số lượng của loài PORPOU tăng và giảm theo một tỉ lệ nhất định, đan xen nhau mỗi tháng; cụ thể là sau tháng đầu tiên sẽ tăng thêm 50%,sang cuối tháng thứ hai sẽ giảm đi 30%, sang cuối tháng thứ ba sẽ tăng thêm 50%, sang cuối tháng thứ tư sẽ giảm đi 30%,… Giả sử tại thời điểm bắt đầu quan sát, loài PORPOU có 700 con. Viết chương trình cho biết số lượng PORPOU sau mỗi tháng trong vòng 1 năm.

5.Biết rằng dân số Việt Nam tính đến năm 2000 là 80 triệu và mức tăng trưởng dân số hàng năm là 1.6%. Viết chương trình để tính xem sớm nhất là đến năm bao nhiêu thì dân số Việt Nam sẽ đạt ít nhất là 100 triệu.

6.Cho hàm f(x) liên tục và xác định trong đoạn [a,b]. Chia đoạn [a,b] thành các đoạn đều
nhau a = x0, x1, x2, ..., xn = b. Khoảng cách giữa các đoạn là d=(b-a)/N với N nguyên dương.
a - Viết hàm có tên FX để tính f(x) sau :

b - Viết hàm tính gần đúng tích phân sau :

Hãy viết chương trình chính nhập a, b, N, kiểm tra a < b, N nguyên dương. Sau đó in ra màn hình giá trị tích phân S.


7.Viết chương trình tính điểm trung bình theo hệ tín chỉ. Cho biết điểm hệ 10 được quy sang hệ 4 như sau
Điểm hệ 10 Điểm hệ 4
Dưới 4
4-5.4
5.5 – 6.9
7-8.4
8.5-10 0
1
2
3
4

Viết một hàm để quy đổi từ điểm hệ 10 sang hệ 4. Sử dụng hàm này để tính  điểm trung bình cho một sinh viên. Dữ liệu nhập vào là số môn học, điểm hệ 10 và số tín chỉ của mỗi môn. Điểm trung bình được tính theo công thức:
 trong đó ti là số tín chỉ của môn thứ i, di là điểm hệ 4 của môn thứ i, n là tổng số môn học.

8.Độ tin cậy của một hệ điện tử thường được đo bằng thời gian trung bình giữa các lần hỏng(MTBF). Đối với môt hệ thống lớn chứa nhiều phần tử, thường người ta tính MTBF cho mỗi phần tử rồi sau đó tính MTBF cho toàn hệ thống.

Viết chương trình đọc vào số các phần tử của hệ thống, MTBF của mỗi phần tử và tính MTBF cho toàn hệ thống.

10. Khi một tín hiệu  lan truyền dọc dây dẫn nó sẽ bị suy giảm. Để bảo đảm tín hiệu truyền được trên khoảng cách dài người ta dùng bộ khuếch đại xen vào trên từng khoảng. Độ suy giảm và độ khuếch đại được đo bằng decibel(dB). Nếu công suất của tín hiệu truyền là P1 và công suất nhận là P2 thì:
Độ suy giảm = 10 log10(P1/P2) (dB).
Độ khuếch đại = 10 log10(P2/P1) (dB)

Cho một đường truyền tín hiệu có 3 phần, phần 1 có độ suy giảm là a (dB), phần 2 có độ khuếch đại là b (dB), phần 3 có độ suy giảm là c (dB). Viết chương trình  để nhập vào công suất truyền Pi  và các giá trị a,b,c. Chương trình in ra công suất nhận của tín hiệu ở cuối đường truyền

11. Viết chương trình tính
 với n và x nhập vào từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n, rồi khai báo một mảng động gồm n phần tử là số nguyên. Nhập vào màng số nguyên này, sắp xếp mảng số theo chiều giảm dần. Chương trình cũng in ra mảng số trước và sau khi sắp xếp.Viết chương trình dưới dạng các hàm.

Khoa học và Giáo dục 13/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
bạn không nên đưa 1 list câu hỏi lên như thế! dù biết thì cũng không ai trả lời tiếp tay cho sự lời biếng của bạn đâu.
20/09/2011 Đăng bởi ஐNguyễnஐ
2 trong số 2
ấu sệt quá nhiều, thuật toán thì dễ ẹt thôi mà ,còn câu 4 thì đó là thuật toán chẵn lẽ nếu lẽ thì là 50% nếu chẵn thì 30%(dùng phép chia lấy dư: %) để kiểm tra tháng chẵn hay lẽ
còn bài 7 bạn ghi thế éo nào nên mình cũng chẳng hiểu các bài còn lại dễ thôi tự động não lên cho IQ cao vút :-D
18/03/2014 Đăng bởi Quang_IT
Bạn cũng có thể quan tâm
laptop
Về chương trình Hộp nhạc số?
Chạy chương trình boot_lp như thế nào?
Cac bạn xem dùng mình đoạn chương trình pascal này bị lỗi ở đâu vậy và cần sửa gì ?
Theo bạn ai là người dẫn chương trình thời sự 19h00 hay nhất?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp