Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan thể hiện ở chỗ nào trong phật giáo?
Chính trị | Luận văn 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức. Là một nền tảng của ngành vũ trụ học, hay một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất nguyên chứ không phải nhị nguyên hay đa nguyên.
Chủ nghĩa duy tâm có hai khuynh hướng:
Chủ nghĩa duy tâm chủ quan phủ nhận sự tồn tại của thế giới khách quan và coi nó là một cái gì đó hoàn toàn do tính tích cực của chủ thể qui định.
Chủ nghĩa duy tâm khách quan thừa nhận ý thức và tinh thần là thuộc tính thứ nhất (có trước), vật chất là thuộc tính thứ hai (có sau), và coi cơ sở tồn tại không phải là tâm thức con người theo như quan niệm của Chủ nghĩa duy tâm chủ quan mà là một tâm thức nào đó ở bên ngoài thế giới như "tinh thần tuyệt đối", "lý tính thế giới", v.v...
Cách tiếp cận tới chủ nghĩa duy tâm của các triết gia phương Tây khác với cách tiếp cận của các nhà tư tưởng phương Đông. Trong nhiều tư tưởng phương Tây, (tuy không có trong tư tưởng của một số triết gia lớn của phương Tây như Plato và Hegel) ý niệm có quan hệ với tri thức trực tiếp của các hình ảnh hoặc quan niệm trí óc chủ quan. Khi đó nó thường được đặt cạnh chủ nghĩa hiện thực mà trong đó sự thực được xem là có sự tồn tại tuyệt đối trước tri thức của ta và độc lập với tri thức của ta. Các nhà duy tâm nhận thức luận có thể khẳng định rằng những thứ duy nhất mà có thể được "biết chắc" một cách trực tiếp là các ý niệm. Trong tư tưởng phương Đông, như được phản ánh trong chủ nghĩa duy tâm Ấn Độ giáo, khái niệm chủ nghĩa duy tâm sử dụng ý nghĩa ý thức, về cốt yếu là ý thức sống động của một Thượng Đế có mặt ở mọi nơi, làm nền tảng cho mọi hiện tượng. Một kiểu chủ nghĩa duy tâm châu Á là chủ nghĩa duy tâm Phật giáo.
16/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
2 trong số 3
Chủ nghĩa duy tâm không hẳn là sai, chỉ là không thể dùng chủ nghĩa duy vật biện chúng để giải thích, chỉ có mê tín dị đoan là sai thôi.
Theo Phật giáo không có duy tâm, tri thức của nhà Phật dựa trên sự chứng ngộ của Phật tổ thể hiện qua những cuốn kính như Kinh Bát Nhã chẳng hạn. Trong các tôn giáo, đạo phật là đạo "vô thần" và được công nhận là đại diện cho trí tuệ của nhân loại. Chữ" vô thần" có nghĩa là đức Phật thực ra chẳng có phép màu biến hóa gì cả, ngài chỉ có trí tuệ siêu việt, và dùng nó để giúp nhân loại đại đến niết bàn.
Thời đại hiện nay hay dùng biện chứng để giải thích sự vật, cái gì không giải thích nổi thì bảo là duy tâm,  nhiều thứ như ánh sáng, thời gian, vi khuẩn,... khi chưa khám phá ra thì gọi là duy tâm, hãy lật kinh Bát Nhã ra xem nó nằm trong kinh Phật hàng ngàn năm trước rồi!
Vì vậy đức Phật không sáng tạo ra những kiến thức trong kinh văn mà ngài dùng trí tuệ để tìm ra bản chất sự vật.
07/08/2011 Đăng bởi Tố Như
3 trong số 3
Ta hay xét đoán tôn giáo ngang qua sự  hiểu biết của chính mình, chủ nghĩa duy tâm hay duy vật v.v, chỉ là những sản phẩm nhân loại luận về một tín ngưỡng nào đó. các tư tưởng triết học nói trên không song hành cùng tôn giáo. Phật giáo không hề cho là tinh thần đối lập với vật chất;  trí huệ bát nhã của đức Phật là kết quả thiền tập mà chứng ngộ. điểm tương đồng giữa các tôn giáo là  từ bi- bác ái và hướng thiện .
28/09/2011 Đăng bởi hoangan
Bạn cũng có thể quan tâm
Chũ nghĩa duy vật và chũ nghĩa duy tâm cái nào có trước??
Vì sao trong hoạt động thực tiễn con người phải tranh chủ nghĩa duy cảm và chủ nghĩa duy lý?
tại sao chủ nghĩa duy tâm chủ quan quan niệm thế giới tồn tại chỉ là phức hợp của những cảm giác cá nhân ?
Phật giáo mang đến cho chúng ta những gì ?
___::::::::: TÔN GIÁO CỦA BẠN LÀ GÌ ? :::::::::____
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp