Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 6 ?
Thi cử 28/07/2011 Đăng bởi hà hương
Câu trả lời
1 trong số 20
222,123,321.213.420.204.....còn nhiều lắm bạn ơi,làm biếng  quá
28/07/2011 Đăng bởi cobebuon
2 trong số 20
222, 123, 105, 204 .............vô số.
28/07/2011 Đăng bởi Cô Úc
3 trong số 20
105 114 123 132 141 150
204 213 222 231 240
303 312 330
402 415 420
501 510
600
có 20 số thôi mà
28/07/2011 Đăng bởi N.K.A.T
4 trong số 20
Có 21 số có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 6 (Kể cả trường hợp trùng số, loại trường hợp có số 0 và 2 số 0 ở đầu chữ số). Nhìn tưởng đơn giản nhưng lúc giải ra thì hay :), bài này có mẹo giải đúng ko bạn?

@N.K.A.T: bạn thiếu số 321 rồi!
28/07/2011 Đăng bởi quang20082008
5 trong số 20
Giải bằng toán tổ hợp:
Gọi số có 3 số là abc. Theo đề bài ta có a + b + c = 6
a nhận các giá trị 1,2,3,4,5,6. (6 giá trị)
b nhận các giá trị 0,1,2,3,4,5.
c nhận các giá trị 0,1,2,3,4,5.
TH1: a = 1 => b = {0,1,2,3,4,5}  và luôn có c = 6 - (a +b) => có 6 số thỏa mãn.
TH2: a = 2 => b = {0,1,2,3,4} ................................. => Có 5 số thỏa mãn.
TH3: a = 3 => b = {0,1,2,3} ...............................................4.................
TH4: a = 4 => b = {0,1,2}...................................................3..................
TH5: a = 5 => b = {0,1} .....................................................2..................
TH6: a = 6 => b = {0} ........................................................1..................
Vậy có tất cả 6+5+4+3+2+1 = 21 số thỏa mãn yêu cầu đề bài. (Theo quy tắc cộng của toán tổ hợp)
Diễn giải và viết ra thì dài thôi chứ quen rồi nhẩm cũng ra đáp số bài này.
@Các bạn liệt kê: Đề bài là "có bao nhiêu số" chứ không phải là "liệt kê ra tất cả các số".
28/07/2011 Đăng bởi Hoàng Dương
6 trong số 20
đó là
105, 114, 123, 132, 141, 150
204, 213, 222, 231, 240
303, 312, 321, 330
402, 411, 420
501, 510
600
28/07/2011 Đăng bởi Winston Smith
7 trong số 20
Câu trả lời của Hoàng Dương là hợp lý nhất. Tuy nhiên để giải bài này thì còn rất nhiều cách. Nếu bạn biết áp dụng chỉnh hợp, tổ hợp ( sẽ được học ở 12 )
28/07/2011 Đăng bởi Viết Kông
8 trong số 20
20
28/07/2011 Đăng bởi erudite man
9 trong số 20
có bao nhiêu số có 3chữ số màk tổng bằng 6 thỳ chỉ có 1 chũ số thôy số 2. ba lần số 2 thỳ bằng 6. duy nhất số 2
30/07/2011 Đăng bởi T.V.N ngókboy
10 trong số 20
có 21 số mới đúng
06/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 20
chọn Số 1 làm chữ số hàng trăm có 6 số có tổng bằng 6
Số 2 làm chữ số hàng trăm có 5 số có tổng bằng 6
....
chọn số 6 làm chữ số hàng trăm có 1 số
Vậy có tất cả : 1+2+3+4+5+6 = 21 số
10/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 20
có 21 số, 105
114
123
132
141
150
204
213
222
231
240
303
312
321
330
402
411
420
501
510
600
tổng bằng 6 thì đặt điều kiện a,b,c <= 6, xét từng trường hợp, a = 6, thì b + c = 0... cứ thế
31/10/2013 Đăng bởi fireUP
13 trong số 20
lam bieng qua di a!co 20 so thoi ma
09/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
14 trong số 20
13
23/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
15 trong số 20
28
23/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
16 trong số 20
kq là 21 nhé ( chắc chắn 100% ) vì tớ đã thi toán lớp 6 vòng 6 và dành 100 đ
26/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
17 trong số 20
20
06/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
18 trong số 20
21
06/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
19 trong số 20
20
06/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
20 trong số 20
67
06/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
đánh số trang sách người ta dùng số chữ số bằng đúng 2 lần số trang sách. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang
cho 1,5,6,7. có bao nhiêu số có 4 chữ số giống và khác nhau
Từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và luôn có số 1 xuất hiện.
Tìm số có2 chữ số khi đổi chỗ hai chữ số rồi viết0 vào bên phải thì được1số mới có3 chữ số gấp 45 lần cũ
có bn số tự nhyiên có 3 chữ số đôi 1 khác và >731
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp