Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 6 điểm đã cho là:
Khoa học & Toán học 06/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
1 bài toán tổ hợp, đáp số là C(6,3) = 6! / [3!.(6 - 3)!] = 6! / (3!.3!) = (6.5.4.3.2.1) / (3.2.1.3.2.1) = 20
07/11/2011 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
2 trong số 4
f
18/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 4
20
20/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Cho 5 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm đã cho là
12/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Dựng tam giác biết 1 cạnh
hihi đố thử các bạn xem nek...
Trên một hình tam giác đều ở 3 đỉnh có 3 con kiến
toán 8 nè (nâng cao đó) giúp mình nha!!!!
cho tam giác ABC vuông tại A đường thẳng BD là tia phân giác của góc B.Cho AD=4,BD=4 căn.Tính đoạn thẳng BC
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp