Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phân biệt Gerund, present gerund với perfect participle, perfect participle
ngoài về mặt ý nghĩa của câu, thì có dấu hiệu hình thức nào để phân biệt hay ko?
Ngoại ngữ 17/08/2012 Đăng bởi huma
Câu trả lời
1 trong số 2
Present participle thường dùng để diễn tả 1 hành động mang tính chủ động, dạng từ là V-ing
VD: - She is reading a book.
     - Reading books is very interesting.
     - He sat reading in the library.
Past participle thường dùng để diễn tả hành động mang tính bị động, dạng từ V-ed với động từ thường hoặc là dạng quá khứ phân từ với các động từ bất quy tắc
VD: He has played tennis since he was 15.
      The library is being built.
Perfect participle là dạng kết hợp của 2 dạng trên. Thông thường để diễn tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác
VD: Having finished his work, he left the building immediately.
17/08/2012 Đăng bởi Hello Hello
2 trong số 2
Phân biệt những từ này rất khó vì về hình thức, gerund và present participle giống nhau, còn perfect gerund và perfect participle cũng giống nhau nốt.
Chủ yếu là dựa vào vị trí trong câu để phân biệt:
- Gerund đứng sau tính từ và sau 1 số động từ, sau 1 số thành ngữ, hoặc đứng đầu câu làm chủ ngữ
VD: I look forward to hearing from you soon.
     I am fond of listening to music.
     I enjoy reading books.
     I can't stand hearing all that noise.
     Swimming is his favorite sport.
- Present participle:
+ Đi với đọng từ to be để hình thành thì tiếp diễn: I am listening to music.
+ Nối 2 câu cùng chủ ngữ: Standing on the top floor, I can see the theme park.
+ Diễn tả các hành động đồng thời: Mary is sitting by the window, looking outside and thinking about her future.
+ Thay cho mệnh đề quan hệ: The girl sitting next to you in the library is Mary.

- Perfect gerund: Đi sau giới từ và 1 số động từ:
That man was accused of having stolen her car.
He denied having stolen her car.
- Perfect participle: Đứng sau 1 tân ngữ hay nối 2 câu có cùng chủ ngữ miêu tả hành động kế tiếp nhau:
She found someone having used her laptop.
Having finished my work, I left the office (= I left the office after I had finished my work)
19/08/2012 Đăng bởi Hello Hello
Bạn cũng có thể quan tâm
Have something done và perfect participle khác nhau như thế nào?
Cho hỏi về Perfect Keylogger
How to design a perfect smile ???
thế nào là một perfect two ? về tình bạn ?
phân biệt game offline và game online?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp