Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chi phí không hợp lý kết chuyển thế nào?
Pháp luật | Mua nhà 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Chi phí không hợp lý bao gồm chi phí phát sinh theo mục đích tài chính của doanh nghiệp nhưng không được tính vào chi phí kinh doanh hợp lý, hợp lệ theo mục đích tính thuế, bao gồm: các chi phí không có hóa đơn chứng từ, các khoản tiền phạt, chi phí bán hàng khác (6418), chi phí quản lý doanh nghiệp khác (6428)… bị không chế. Các chi phí này thể hiện ở ba nội dung: doanh nghiệp tự loại ra ngòai ngay từ đầu (không hạch toán vào hệ thống sổ công khai mà hạch toán vào hệ thống sổ giấu kín) hay doanh nghiệp loại ra khi lập tờ khai tự quyết toán thuế (thể hiện ở chỉ tiêu các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận chịu thuế trong tờ khai) và cơ quan thuế xuất toán khi quyết toán thuế.

Đối với chi phí không hợp lý, hợp lệ như tiền phạt, chi phí không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp:
- Nếu doanh nghiệp tự loại ra từ đầu: Không hạch toán vào hệ thống sổ hợp pháp mà hạch toán vào hệ thống sổ giấu kín.
- Nếu loại ra khi lập tờ khai tự quyết toán thuế thì hạch toán làm hai công đọan:
+ Tại thời điểm phát sinh, hạch toán vào chi phí, ghi (Nợ 811,… Có 111,…)
+ Cuối năm lập tờ khai tự quyết toán thuế, doanh nghiệp tự loại ra phần chi phí không hợp lý, hợp lệ và ghi vào chỉ tiêu các khoản điều chỉnh tăng doanh thu chịu thuế, nghiệp vụ này chỉ thể hiện trên tờ khai tự quyết toán mà không hạch toán vào sổ hoặc khi cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế và nếu tìm ra các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ thì các chi phí này sẽ bị xuất toán, tương ứng sẽ có một khoản thuế phải truy thu và một khoản tiền bị phạt vi phạm hành chính. Chế độ kế toán không hướng dẫn định khoản nghiệp vụ này.
15/04/2010 Đăng bởi congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
phí chuyển tiền liên ngân hàng là 22k đúng ko
Khi hết hạn hợp đồng MegaVNN tui phải làm gì để chuyển sang gói dịch vụ khác??
Phí chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác
Khi nào hợp đồng có hiệu lực ?
Các bạn chỉ giúp mình trung tâm ôn thi toiec cấp tốc ở đâu là tốt và có học phí hợp lý vậy ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp