Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho ba đường thẳng xx', yy', zz' đồng quy tại O sao cho xoy=60 độ và Oz là tia phân giác của góc xOy'
Số góc có số đo bằng 120 độ trong hình vẽ là.......... góc.
Đời sống | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử 17/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 11
góc xOy' = 180 - góc xOy = 120 độ
góc xOz = góc zOy' = (1/2)góc xOy' = 60 độ
Có 6 góc 120 độ là góc yOz, xOy', zOx', y'Oz', x'Oy, z'Ox
17/09/2012 Đăng bởi Que
2 trong số 11
6 góc đúng ko z bạn
06/09/2013 Đăng bởi Lazy
3 trong số 11
theo mình là sai chỉ có 4 góc yOz; xOz'; y'Oz'; x'Oz chứ xOy' đâu = 120 độ mà  đề bài cho = 60 độ
06/09/2013 Đăng bởi Lazy
4 trong số 11
có 4 góc thôi mình thi vã đã đc 100 điểm
13/09/2013 Đăng bởi Lazy
5 trong số 11
vây = mấy
14/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 11
thag nào ngu bảo 4 góc, 6 góc là đúng. cái loại chém vl
15/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 11
4 góc đúng 100%
16/09/2013 Đăng bởi Lazy
8 trong số 11
ths các thánh
28/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 11
6 góc la dung
24/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 11
1 GÓC
04/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 11
6 góc
anh em cứ làm đi nha tại nó chém ý mà
23/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vẽ 2 góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy=100 độ. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy,
Toán 7 này . Giúp em với ạ?
cho tam giác ABC cân tại A. vẽ đường cao AD, tia phân giác BE. tính các góc của tam giác đó biết BE=2AD
cho tứ giác ABC có AB=BC và AC tia phân giác của goc A.Tứ giác ABCD là hình gì ?chứng minh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp