Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là giâm cành, ghép mắt và chiết cành?
Xã hội | Công Nghệ 12/09/2011 Đăng bởi Taylor Swift
Câu trả lời
1 trong số 4
Chiết cành là phương pháp nhân giống vô tính cây trồng bằng cách cho một cành hay một đoạn cành ra rễ trên cây, sau đó tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới.
12/09/2011 Đăng bởi White Rose
2 trong số 4
-giâm cành: lấy 1 đoạn thân cây, cành cây cắt bỏ 1 đầu và đem cắm xuống vùng đất ẩm.Chất dinh dưỡng từ đất sẽ đi theo vết cắt cung cấp cho quá trình sinh trưởng của cây.
-chiết cành: trên 1 cây đang sống bình thường chọn ra cành cây cần chiết.Sau đó lấy dao tách 1 đoạn vỏ ở đó và dùng đất bó lại đoạn thân vừa tách vỏ đó.Sau 1 thời gian đoạn mà ta bó đất đó sẽ mọc rễ ,cắt bỏ ra khỏi cây mẹ rồi đem ra trồng.
-ghép mắt: lấy 1 mắt(chồi) của cây khác mang ghép vào mắt(chồi) hoặc thân của cây cần ghép.Sau đó cũng phải bó lại nhưng không cần phải cho thêm đất vào.Chất dinh dưỡng sẽ đi trực tiếp từ cây sang mắt.
12/09/2011 Đăng bởi White Rose
3 trong số 4
thank bạn rất nhiều.
28/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
Giâm cành: Lấy 1 đoạn thân cây, cành cây cắt bỏ 1 đầu và đem cắm xuống vùng đất ẩm.Chất dinh dưỡng từ đất sẽ đi theo vết cắt cung cấp cho quá trình sinh trưởng của cây..

Chiết cành: Trên 1 cây bình thường chọn ra cành cây cần chiết.Sau đó lấy dao tách 1 đoạn vỏ ở đó và dùng đất bó lại đoạn thân vừa tách vỏ đó.Sau 1 thời gian đoạn mà ta bó đất đó sẽ mọc rễ ,cắt bỏ ra khỏi cây mẹ rồi đem ra trồng.

Ghép mắt: Lấy 1 mắt của cây khác mang ghép vào mắt(chồi) hoặc thân của cây cần ghép. Sau đó cũng phải bó lại nhưng không cần phải cho thêm đất vào.
22/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Ca dao tục ngữ ?
Làm sao để cành hoa mai không sớm tàn khi cắm trong bình??
mình cắt cành về trồng nhưng cứ sau khi mọc chồi thì đều chết hết thế là thế nào nhỉ ?
Câu đố
Nên mua hoa gì để trong nhà trong ngày tết?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp