Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến tổ chức như thế nào
Xã hội 07/04/2011 Đăng bởi Huy8888
Câu trả lời
1 trong số 1
Văn hóa là vấn đề không đơn giản bạn ơi, không nói hết ở đây được.
07/04/2011 Đăng bởi doonthaanh
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào thì được uỷ quyền ?
Tổ chức sự kiện như thế nào
Khi nào một tổ chức có tư cách pháp nhân?
Thế nào là tổ chức tài chính quốc tế?
công ty tổ chức hội thảo tốt hơn hay tự tổ chức tốt hơn
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp