Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là
Khoa học & Toán học 19/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
số đầu của một phần tử của P có 9 cách chọn
số thứ 2 có 10 cách chọn
số phần tử của P là 9x10 = 90
19/11/2011 Đăng bởi Saker
2 trong số 4
@Shaker: Hãy viết ra 90 phần tử đó?
Hì hì đùa thôi đúng rồi!
19/11/2011 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
3 trong số 4
viet ra
29/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
90
07/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tổng số hạt p,n,e trong ngtử của ngtố X là 28. Xác định số hạt p,n,e và kí hiệu hoá học của X
Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số. Hỏi A có bao nhiêu phần tử ?
Số tập hợp x thỏa mãn : (1;2) thuộc tạp hơp con của x , x thuộc tập hợp con của (1;2;3;4;5)
Dùng chương trình C làm 1 số bài tập sau?
Cho 2 điểm P(1;6) , Q(-3;-4) và đg thẳng d: 2x-y-1=0
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp