Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
English Puzzle
1. I jump in water, what is my job?
2. What is you can't use if you don't break it?
3. If you begin with C, you can eat it
   If you begin with L, you can swim there.
   What is word?
4. What is start with T, end with T and T in it?
Trò chơi | Ngoại ngữ 10/02/2011 Đăng bởi Minh Hạnh
Câu trả lời
1 trong số 7
Sao toàn là tiếng anh ?
10/02/2011 Đăng bởi dokakapro
2 trong số 7
1. your job is Waiter
2.
3. CAKE $ LAKE
4. A teapot
10/02/2011 Đăng bởi hoangtho892
3 trong số 7
5. a blackboard
10/02/2011 Đăng bởi hoangtho892
4 trong số 7
1. Tôi nhảy vào trong nước, công việc của tôi là gì?
2. Những gì là bạn không thể sử dụng nếu bạn không phá vỡ nó?
3. Nếu bạn bắt đầu với C, bạn có thể ăn nó
   Nếu bạn bắt đầu với L, bạn có thể bơi ở đó.
   Từ là gì?
4. Bắt đầu với T, kết thúc với T và T trong đó là gì?
10/02/2011 Đăng bởi Không có tên
5 trong số 7
5/ A blackboard is clean when it is black, but white when it is dirty. A chalkboard, if you want to be politically correct too!

Note: Chalkboards are usually dark green though, but it still makes sense!
10/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
6 trong số 7
Bạn Học sinh: "T in it" là "tea in it" Bình trà phải có trà trong đấy chứ
10/02/2011 Đăng bởi hoangtho892
7 trong số 7
1.swimmer
2.egg
3.lake and cake
4.T
5.blackboard
10/02/2011 Đăng bởi KennyTrang
Bạn cũng có thể quan tâm
ai giúp mình với
what subjects do you like ?
câu :what company would you like to work for? dịch sang tiếng việt như thế nào?
có phải là good luck for your examination? là bonne chance pour votre examen?
What are you doing right now?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp