Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ngôn ngữ và tư duy cái nào có trước?
Bài tập về nhà | Ngữ văn 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Ngôn ngữ và tư duy xuất hiện cùng một lúc
14/04/2010 Đăng bởi QA.thuthao
Bạn cũng có thể quan tâm
Nên học những ngôn ngữ lập trình nào và nên học ngôn ngữ nào trước, ngôn ngữ nào sau?
ngôn ngữ lập trình dùng để làm gì?
Cái gì có thể nói được tất cả các ngôn ngữ?
Ngôn ngữ Wizards là gì, có ai biết không?
Ngôn ngữ...???
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp