Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 1 chia cho 2,3,4,5,6 đều dư 1
Khoa học & Toán học 25/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
61
25/11/2011 Đăng bởi Clicia
2 trong số 5
gọi số đó là x
ta có : x-1 sẽ chia hết cho 2 3 4 5 6
mặt khác vì số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 2 3 4 5 6 là 60 nên =>số tự nhiên nhỏ nhất chia 2 3 4 5 6 dư 1 là 60+1=61
Đ/S:61
25/11/2011 Đăng bởi hỏi nhiều
3 trong số 5
61
25/11/2011 Đăng bởi Protect
4 trong số 5
61 nha bạn
21/03/2012 Đăng bởi kutelovely
5 trong số 5
đúng là 61
02/09/2012 Đăng bởi MR.Superze
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9
Có số tự nhiên nào mà chia 18 dư 12 và chia 6 dư 2 ko?
tìm số tự nhiên m lớn nhất, biết rằng khi chia lần lượt các số 56505086; 7873056; 3094186 cho m thì được cùng một số dư
Một số chia 3 dư 2, chia 5 dư 3 thì chia 15 dư mấy?
một phép chia có dư có số bị chia là 767 thương là 15 và có số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia.Tìm số chia
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp