Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
gíup em trả lời mấy câu hóa 10 này với
phân biệt các lọ mất nhãn sau
a) NaCl, NaBr, NaNO3, HCl, HNO3
b) HCl, H2S, H2SO3, H2SO4
c) H2SO4, KI, NaCl, Ba(OH)2
d)H2SO4, HCl, NaOH, Na2SO4, Na2SO3, Na2CO3
e) Na2SO3, NaCl, Na2SO4, Na2S, HCl, H2SO4
Thi cử 02/05/2011 Đăng bởi haha
Câu trả lời
1 trong số 7
e)
02/05/2011 Đăng bởi Tình Yêu Hoa Gió
2 trong số 7
lai con ca the nay nua a , hi chac la E do:
e) Na2SO3, NaCl, Na2SO4, Na2S, HCl, H2SO4
02/05/2011 Đăng bởi Rockefeller
3 trong số 7
a-. nho~ dd quy` tim'  fa^n pje^t dc nhom' 1 la` HCl va` HNO3 zo qt do^i~ xan do~ va ` nhom' 2 la` 3 cha^t' kon` laj zj` qt hok do^j` mau`
- cho AgNO3 vao` nhom' 1 tha^y' ko' hje^n tuong ke^t' tua~ la `HCl kon` hok ko' hje^n tuong la` HNO3
- tje^p' tuc kung~ cho AgNO3 zao` nhom' 2  chat nao` ko' hje^n tuog ket tua trang' duc la ` NaCl , ket tua vang` nhat la` NaBr , chat kon` laj hok ko' fu' la` NaNO3
xong
ma^y' ka^u xau me^t we' hok lem`
09/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 7
tat ca co trong quyen (350 bai tap hh chon loc va nang cao lop 10) co giao nao cung lay trong do het ca thoi. neu khong co thi tham khao cac cau tra loi duoi day . cac cau nay luon luon co trong de kt 1 tiet day. thề luôn
11/03/2012 Đăng bởi nguyen khanh hung 10ak54 yen bai
5 trong số 7
b) cho vao dd BaCl2--->nhan biet duoc H2SO4(kt trắng). vi bacl2 +h2so3--X-->. con lai cho vao AgNO3 thi:     -ddH2S có kt đen(Ag2S)
                                -ddHCl va H2SO3 co kt trắng(AgCl va AgSO3)
de nhan biet hcl va h2so3 ta cho h2so4 o ben tren vao 2 ong nghiem thi co bot khi(so2) chinh la cua dd h2so3 con lai la hcl . xin cam on da tham khao
11/03/2012 Đăng bởi nguyen khanh hung 10ak54 yen bai
6 trong số 7
C) ----quy tim---->-h2so4 (co mau do)
                         -ba(oh)2(co mau xanh)
                         -con lai kI va nacl----Cl2---> -nacl(khong co hien tuong gi)
                                                                 -kI( dd chuyen thanh mau nau do I2 tao ra)
11/03/2012 Đăng bởi nguyen khanh hung 10ak54 yen bai
7 trong số 7
D) ---quy tim-->(1)h2so4 va hcl.  (2)naoh na2so3 na2co3 na2so4
agno3+(1)--> hcl con lai h2so4,  ba(oh)2+(2)-->na2so4
con lai+hcl-->naoh(k co ht gi)
              --->na2co3 na2so3(co bot khi) roi den day minh bo tay
11/03/2012 Đăng bởi nguyen khanh hung 10ak54 yen bai
Bạn cũng có thể quan tâm
giúp em gấp hóa 8!
cac chat sau chat nao dung de dieu che khi hidro trong phong thi nghiem: Cu; Zn, H2SO4, CaCO3, Fe, Al,K,NaOH,HCl
vì sao ko thể thay h2s04 loang bằng h2so4 đặc hay hcl khi điều chế hidro
Natri Florua tác dụng với axit clohidric ra ...
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp