Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích quan điểm triết học mác lenin về sự vận động vật chất?
Xã hội 22/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Trước hết phải hiểu: vâật chất là gì?
VD: Bàn, ghế, phụ nữ vv... Nói chung cái gì làm cho ta thích thì gọi là vật chất.
- Vật chất vận động: Khí cái chúng ta thích (phụ nữ) thì chúng ta phải đi tìm. Như vậy là đã có sự vận động.
22/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
có bạn nào thích triết học Mác Lenin không vậy...mình rất thích nên mình muốn kiếm bạn để"bàn cải đó mà"
Lê nín đã bảo vệ và phát triển triết học mác như thế nào??
phân tích bản chất khoa học của chủ nghĩa mác - lê nin
phân tích làm rõ tư tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác lê nin
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp