Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói lao động làm cho con người phát triển về tự nhiên, tư duy , xã hội?
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Bước quyết định trong quá trình vượn biến thành người là sự kiện đôi tay được giải phóng. Nhờ có đôi bàn tay được giải phóng. Nhờ có đôi bàn tay được giải phóng, con người có thể chế tạo ra công cụ lao động, điều mà bất cứ một loài vượn nào cũng không thể làm được. Nhờ có công cụ lao động mà lao động của con người trở thành lao động có sáng tạo, khác hẳn với lao động bản năng của con vật. Kiến trúc của loài ong và loài kiến cũng khá tinh vi, nhưng chúng không có sáng tạo, không tự giác. Chúng chỉ lao động bằng cơ quan thuần tuý sinh vật học chứ không có công cụ cho nên không có sự tiến bộ nào trong lao động, mãi nghìn năm sau chúng vẫn làm như bây giờ mà thôi. Nhờ lao động bằng công cụ mà tư duy của con người đã phát triển. Engels viết: “Dần dần với sự phát triển của bàn tay và với quá trình lao động, con người bắt đầu thống trị giới tự nhiên và sự thống trị đó, cứ mỗi lần tiến lên một bước, là nó mở rộng thêm tầm mắt của con người. Trong các đối tượng tự nhiên, con người luôn luôn phát hiện ra được những đặc tính mới mà từ trước đến nay chưa từng được biết đến” (2). Chỗ khác, Engels cũng nói, cơ sở mật thiết nhất, bản chất nhất của tư duy con người lại chính là sự biến đổi của giới tự nhiên mà con người gây ra chứ không phải chỉ bản thân giới tự nhiên; trí tuệ con người phát triển nhờ vào việc con người đã biết thay đổi giới tự nhiên như thế nào. Như vậy, theo Engels, năng lực tư duy trừu tượng của con người đã lớn lên cùng lao động. Nhưng, tư duy không thể tồn tại trần trụi, thoát khỏi ngữ liệu, cho nên tư duy hình thành thì ngôn ngữ cũng ra đời. Ngôn ngữ cũng cổ xưa như ý thức vậy. Trên lí luận, người ta học hỏi cách đem những vật ngoại giới có thể thoả mãn nhu cầu của mình phân biệt với hết thảy những vật khác. Sau này, khi đã đạt được tới một mức độ phát triển nào đó, và sau khi những nhu cầu của mình và những hình thái hoạt động để thoả mãn những nhu cầu của mình đều tăng lên dần và phát triển thêm một bước nữa, thì người ta lại đặt cho cả một loạt sự vật những tên gọi khác nhau và người ta căn cứ vào kinh nghiệm đã có mà phân biệt các sự vật đó với những sự vật khác của ngoại giới.
Rõ ràng, lao động quyết định sự ra đời của ngôn ngữ. Một mặt, lao động làm cho người ta cần thiết phải có ngôn ngữ để nói với nhau, mặt khác, lao động làm cho người ta cần phải có ngôn ngữ để tiến hành tư duy, hình thành tư tưởng, lấy nó làm nội dung giao tiếp với nhau.

Như vậy, lao động quyết định nhu cầu tạo ra ngôn ngữ. Nhưng chỉ có nhu cầu vẫn chưa có ngôn ngữ mà con người còn phải có khả năng tạo ra ngôn ngữ nữa. Khả năng tạo ra ngôn ngữ của con người nguyên thuỷ cũng bắt nguồn từ lao đông. Muốn có ngôn ngữ phải có tư duy trừu tượng và khả năng phát âm rõ ràng, có như vậy thành quả của tư duy trừu tượng mới trở thành yếu tố ngữ nghĩa của ngôn ngữ. Trong khi vạch ra tác dụng của lao động trong việc hình thành tư duy trừu tượng mới trở thành yếu tố ngữ nghĩa của ngôn ngữ. Trong khi vạch ra tác dụng của lao động trong việc hình thành tư duy trừu tượng, Engels đồng thời cũng chỉ ra quá trình hoàn thiện của cơ thể con người nhờ lao động. Sau cuộc tranh chấp hàng nghìn năm, khi tay phân biệt với bàn chân và dáng đi thẳng đứng của mình được xác định thì con người tách ra khỏi loài vượn và có cơ sở để phát triển ngôn ngữ từng âm tiết tách biệt. Trong cuốn "Tác dụng của lao động trong sự chuyển biến từ vượn thành người", ông phân tích cụ thể hơn tác dụng của lao động đối với sự hoàn thiện cơ quan phát âm của con người: cái hầu quản chưa phát triển của loài vượn nhờ uốn giọng mà đã biến đổi dần dần nhưng chắc chắn, để có thể thích ứng với một lối phát âm ngày càng phát triển thêm mãi, và các khí quan của mồm cũng dần dần luyện tập được cách phát ra lần lượt các âm gãy gọn. Nếu loài vượn trước đây cứ mãi mãi đi bốn chân mà không bao giờ đứng thẳng mình lên được thì con cháu của nó – tức là loài người – sẽ không thể nào tự do sử dụng bộ phổi và các thanh hầu của mình được và do đó sẽ không thể nào nói được, như thế về căn bản, sẽ có thể làm chậm sự phát triển ý thức của loài người.
18/04/2010 Đăng bởi QA.thuthao
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao toàn cầu hóa nông nghiệp phải gắn với phát triển bền vững và công bằng xã hội?
tại sao nói:"Sự phát triển của các hinh thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sư tự nhiên?
Công bằng xã hội và phát triển kính tế cái nào quan trọng hơn?
Tại sao nói kính tế phát triển phải hướng vào con người và xã hội hiện nay?
'vì sao nói phân tầng xã hội là một tất yếu trong tiến trình phát triển xã hội''?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp