Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phat trien ben vung la gi
Xã hội | Khoa học và Giáo dục 25/07/2011 Đăng bởi chuong gio
Câu trả lời
1 trong số 4
mình biết : xem link :
25/07/2011 Đăng bởi Tik Tak Lại Một Giây Êm Đềm
2 trong số 4
Nếu không lầm thì cô (thầy)  là giáo viên đang làm bài thu hoạch chính trị hè ? (mẹ tôi cũng đang viết đây nưng chưa xong) !.
25/07/2011 Đăng bởi Hướng Dương
3 trong số 4
Phát triển bền vững là 1 sự phát triển lành mạnh,trong đó sự phát triển của 1 cá nhân không làm ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân khác,sự phát triển của cá nhân không làm thiệt hại lợi ích của cộng đồng,sự phát triển của cộng đồng người này không ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng người khác, sự phát triển của thế hệ hôm nay không xâm phạm đến lợi ích của thế hệ mai sau và sự phát triển của lòai người không đe dọa đến sự sống còn...
25/07/2011 Đăng bởi Củ_Chuối
4 trong số 4
KHÁI NIỆM : Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai".
Phát triển bền vững bao gồm ba thành phần cơ bản :
 * Môi Trường Bền Vững
 * Xã Hội Bền Vững
 * Kinh tế Bền Vững
Khía cạnh môi trường trong phát triển bền vững đòi hỏi chúng ta duy trì sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường tự nhiên với sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ lợi ích con người nhằm mục đích  duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một giới hạn nhất định cho phép môi trường tiếp tục hỗ trợ điều kiện sống cho con người và các sinh vật sống trên trái đất
Khía cạnh xã hội của phát triển bền vững cần được chú trọng vào sự phát triển sự công bằng và xã hội luôn cần tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực  phát triển con người và cố gắng cho tất cả mọi người cơ hội phát triển tiềm năng bản thân và có điều kiện sống chấp nhận được.
Yếu tố kinh tế đóng một vai trò không thể thiếu trong phát triển bền vững. Nó đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế trong đó cơ hội để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện thuận lợi và quyền sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế được chia sẻ một cách bình đẳng. Khẳng định sự tồn tại cũng như phát triển của bất cứ ngành kinh doanh , sản xuất nào cũng được dựa trên những nguyên tắc đạo lý cơ bản. Yếu tố được chú trọng ở đây là tạo ra sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người, không chỉ tập trung mang lại lợi nhuận cho một số ít, trong một giới hạn cho phép của hệ sinh thái cũng như không xâm phạm những quyền cơ bản của con người.
13/06/2012 Đăng bởi TraiNgheoNhungChungTinh
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao trong nong nghiep lai dat ra van de phat trien ben vung
Su phat trien dan so co anh huong gi den phat trien dan so
nghanh gi co xu hiong phat trien trong tuong lai
trong cac loai hinh quan he tin dung nhung loai hinh nao phu hop voi su phat trien cua nen kinh te viet nam
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp