Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Những điểm lợi và bất lợi của các chiến lược: tăng trưởng tập trung (chuyên sâu)?
Kinh doanh & Tài chính 11/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Mặt thuận lợi:
     - Phát triển lợ thế cạnh tranh
    -  Rủi ro thấp khi đầu tư.
    -  Chi phí thấp.
Mặt hạn chế:
   - Tăng trưởng không cao.
  -  Không khai thác được cơ hội bên ngoài thị trường.
  -  Lãng phí nguồn nguyên liệu
01/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Vì sao lợi tức cho vay là một phần của lợi tức bình quân?
tham nhũng là gì???
Phù sa có lợi ích gì cho nông nghiệp ?
Khi nào xảy ra cạnh tranh giá ??
chiến tranh thế giới 2 tác động các nước tư bản như thế nào và nước nào đc lợi sau chiến tranh thế giớ 2
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp