Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
mình có đăng ký facebook, giờ mình muốn huỷ có được ko?Nếu được, thì thao tác thế nào?
Hoặc nếu ko huỷ được thì Disnable cũng được. Túm lại là mình ko muốn chia sẽ thông tin gì hết á.
Internet 09/08/2011 Đăng bởi Hoa_hong_xanh
Câu trả lời
1 trong số 1
Bạn có thể vào Tài khoản - Thiết lập tài khoản - Bỏ trang General, chọn xuống Bảo mật - Nhìn xuống cuối sẽ thấy dòng "Deactivate your account" - click vào đấy rồi tự xử :)
09/08/2011 Đăng bởi Raoul Trường
Bạn cũng có thể quan tâm
Huỷ níck facebook đi thì làm thế nào vậy???
tại sao lizôxôm phân huỷ được các bào quan khác mà không phân huỷ chính nó?
Khi nào thì không còn ai trong GGGĐ ?
Máy tính có cài Hide IP thì không cần thao tác vượt tường lửa đúng không ?
Thao tác nhanh trên máy tính.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp