Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao nói tiền tệ là loại hàng hóa đặc biệt?
Kinh tế | Kinh doanh 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 9
Nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt vì người ta đem tiền cho ngân hàng vay để kiếm lời , còn ngân hàng thì vay của người dân với lãi thấp cho các doanh nghiệp , chủ đầu tư vay lại với lãi lớn hơn mà kiếm lời . Ngân hàng là đi buôn , hàng hóa của ngân hàng chính là tiền , vì vậy tiền tệ là hàng hóa đặc biệt. Ngân hàng là đi buôn tiền . Nếu cùng trong một ngày mà tất cả khách hàng đều đến rút tiền thì ngân hàng không có tiền để trả vì tiền đó không nằm trong ngân hàng mà đã được ngân hàng đem cho chủ đầu tư vay hết rồi .
02/04/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
2 trong số 9
Trong quá trình trao đổi hàng hoá, vàng được xem là vật ngang giá chung, cho nên vàng là hàng hoá có giá trị đặc biệt; là tiền tệ thì vàng là giá trị của hàng hoá phổ biến và trở thành giá trị của tiền tệ. Giá cả hàng hoá tỉ lệ thuận với giá trị của bản thân hàng hoá, nhưng lại tỉ lệ nghịch với giá trị của tiền tệ. Giá trị biểu hiện bề ngoài là giá trị trao đổi, tức là quan hệ tỉ lệ về lượng trao đổi các hàng hoá khác nhau, và cũng là tỉ lệ lượng lao động xã hội đã hao phí. Nhưng do bản thân tiền tệ không có giá trị tương ứng biểu hiện bề ngoài là giá trị trao đổi, nó chỉ là sự thể hiện, là danh nghĩa của giá trị và của cải xã hội, theo quy ước chung của xã hội trong quá trình trao đổi hàng hoá phát triển lên hình thái mua - bán hàng hoá.
02/04/2010 Đăng bởi congchua
3 trong số 9
Có những lý do chính sau:
Giá trị đồng tiền: tiền là "tín tệ", giá trị đồng tiền được quy định qua con số được in trên đồng tiền do nhà quản lý ban hành, và được các thể chế pháp luật bảo vệ từ đó tạo lòng tin cho người sử dụng nó.
Sự thay đổi giá trị: Đồng tiền có thể "tăng giá", "mất giá" và là thước đo cho các loại hàng hóa khác thông qua quá trình mua bán, thước đo ấy có thể "co lại" do "lạm phát, giãn ra do "giảm phát", càng tăng giá nếu xoay vòng vốn tăng...
NÓ HOÀN TOÀN "ĐẶC BIỆT" SO VỚI CÁC HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG KHÁC
05/11/2010 Đăng bởi Mr.King
4 trong số 9
Kô tiền tệ thì làm sao bố mẹ bạn nuôi bạn khôn lớn hả?
06/11/2010 Đăng bởi Hoàng Long
5 trong số 9
cái này cô giáo dạy mình có giải thích là tiền có tính chất thị trường giống hàng hóa là có cung, có cầu, nhưng tiền chỉ có giá trị pháp định, không có giá trị sử dụng thực nên mới gọi là hàng hóa đặc biệt
07/11/2010 Đăng bởi Candark
6 trong số 9
Tiền tệ là hàng hóa đặc biêt vì thông qua nó ta mới có thể giao thương buôn bán với các nước khác mà không cần thông qua quá trình cân đo đong đếm chính xác 2 loại hàng hóa thông thường mà không bị chịu thiệt . Tiền tệ được hình thành giúp cho ngành thương mại phát triển mạnh mẽ hơn . Chỉ thông qua tiền tệ ta có thể lưu thông hàng hóa một cách dễ dàng , nhưng chính bản thân tiền tệ cũng là một loại hàng hóa để buôn bán nên ta nói tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt !
14/02/2011 Đăng bởi khoa ho
7 trong số 9
Tiền tệ là hàng hóa đặc biêt vì thông qua nó ta mới có thể giao thương buôn bán với các nước khác mà không cần thông qua quá trình cân đo đong đếm chính xác 2 loại hàng hóa thông thường mà không bị chịu thiệt . Tiền tệ được hình thành giúp cho ngành thương mại phát triển mạnh mẽ hơn . Chỉ thông qua tiền tệ ta có thể lưu thông hàng hóa một cách dễ dàng , nhưng chính bản thân tiền tệ cũng là một loại hàng hóa để buôn bán nên ta nói tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt !
27/03/2011 Đăng bởi ducito
8 trong số 9
tiền tệ là hàng hóa đặc biệt vì mấy lý do sau đây:
thứ nhất: tiền tệ là hàng hóa vì nó là vật đem trao đổi được
thứ hai: hàng hóa thì có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng
mọi hàng hóa khác thì giá trị của nó được tạo nên bởi sức lao động con người kết tinh trong hàng hóa đó tạo nên giá trị, hàng hóa cụ thể này không đem trao đổi được với mọi hàng hóa khác,
riêng tiền là hàng hóa nhưng nó đặc biệt ở chỗ giá trị tạo nên nó hầu như không có, hay nói đúng hơn sức lao động tạo ra đồng tiền là rất nhở so với giá trị in trên đồng tiền, nên tiền chỉ mang dấu hiệu để trao đổi nó không có giá trị nội tại, thứ hai là tiền là hàng hóa trung gian, nó được dùng để đem trao đổi với mọi hàng hóa khác, như vậy người ta nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt đó. chúc bạn kiếm được thật nhiều hàng hóa đặc biệt
27/03/2011 Đăng bởi ducito
9 trong số 9
Theo mình
trước khi nói đến tiền tệ là hàng hóa đặc biệt bạn cần nêu khái niệm nguồn gốc của tiền
sau đó mới bắt đầu giải thích
Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt vì tiền tệ là hàng hóa
mà hàng hóa thì có hai thuộc tính sau:
+ Giá trị:  là khả năng trao đổi được nhiều hoặc ít được thể hiện qua sức mua
+ Giá trị sử dụng : K/năng thõa mãn nhu cầu của người sử dụng nó
- Tiền khác với shangf hóa thông thường ở chổ
+ Có giá trị sử dụng đặc biệt là loại hàng hóa duy nhất có thể thõa mãn mọi nhu cầu
=> Với gí trị sử dụng đặc biệt đó tiền tệ trở thành vật đại biểu chung cho của cải toàn xã hôi
+ Trao đổi trực tiếp với bất kỳ hàng hóa nào khác
+ Độc quyền đóng vai trò là vật ngang giá chung
+ Là phương tiện thanh toán
04/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
chứng minh vàng là hàng hóa đặc biệt
chứng minh sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt
tại sao hàng hóa văn hóa là loại hàng hóa đặc biệt?
phân biệt tiền tệ tư bản với tiền tệ thông thường?
Bạn có biết ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp