Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hợp đồng mua bán đất đai khi nào sẽ hết hiệu lực?
Pháp luật | Nhà ở 24/03/2011 Đăng bởi Xinhkute_37
Câu trả lời
1 trong số 3
Mua bán đất chỉ xảy ra khi đất là hàng hoá . nên khi hợp đồng mua bán thường sẽ giới hạn một thời hạn cụ thể, khi hết thời hạn đó thì hợp dồng sẽ hết hiệu lực , hoặc hợp đồng không giới hạn thời hạn thì nó sẽ hết hiệu lực khi bên bán đã giao hàng (đất) đủ, và bên mua đã thanh toán đủ.
khác với đất nằm trên một diện tích cụ thể, khi đó đất không phải là hàng hoá mà là tư liệu sản xuất hoạc là tài sản quốc gia, thì khi đó : hợp đồng sẽ hết hiệu lực do hai bên quy định hoặc sẽ do pháp luật quy định .
25/03/2011 Đăng bởi tragiang
2 trong số 3
Bạn lưu ý, đất đai không phải hàng hóa nên không mua bán được. Chỉ có hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ thôi. Hợp đồng dạng này người ta không quan tâm đến thời điểm hết hiệu lực mà chỉ quan tâm đến thời điểm có hiệu lực. Vì sau khi hợp đồng đã có hiệu lực thì sẽ làm thủ tục chuyển tên cho bên nhận chuyển nhượng, các bên hoàn thành việc thanh toán tiền là xong quan hệ.
25/03/2011 Đăng bởi Vũ Hải
3 trong số 3
Cung cấp bã hèm bia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0919758199 Đạt
14/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Hỏi về đất đai
"Quản lí đất đai" là đào tạo về cái gì?
mọi người ơi giúp mình về luất đất đai với
làm sao trái đất lại quay được????????
Tại sao trái đất quay?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp