Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nhiem vu mon phai thien vuong vo lam 1mien phi 50, Thuy quai (177/196) ai biet?
iệm vụ cấp 50
Sẽ được phong là: Hộ Đảo Tướng Quân.
Học được võ công: Kim Chung Tráo  
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Địa Hộ Pháp Hạ Thành.
Các bước thực hiện nhiệm vụ
Bước 1: Gặp Địa Hộ Pháp Hạ Thành (209/196) nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Đến Động Đình hồ (209/196) ở phía đông Thiên Vương Đảo. Vào tầng 2, đánh Thủy Quái (177 196) đến khi nào lượm được đá ngũ sắc.
Bước 3: Trở Về trao đá ngũ sắc cho Địa Hộ Pháp Hạ Thành (209/196), hoàn thành nhiệm vụ.
Trò chơi | Internet 29/01/2012 Đăng bởi 01657543544 BRVT
Câu trả lời
1 trong số 1
bạn ơi
nv này hình như là tỉ lệ 50-50 hay sao đó
bạn đọc kĩ rùi làm
cố lên nhé
nhớ mở hướng dẫn nv trong game nữa , 2 hướng dẫn đôi khi khác nhau đấy
29/01/2012 Đăng bởi Mr.Thiện
Bạn cũng có thể quan tâm
Các cao thủ đâu vào đây điểm danh, rồi nhận nhiệm vụ!
Công chức khác viên chức chỗ nào ?
nêu nhiệm vụ cơ bản của bộ phận hành chính văn thư
tại sao việc tìm kiếm cơ hội đầu tư là nhiệm vụ thường trực của mỗi một cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.nêu VD
nếu có hộ khẩu ở tỉnh nghệ an nhưng muốn đăng ký nghĩa vụ quân sự ở tỉnh khác có được không
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp