Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Không cmt và like được trên FB nó cứ để "
Thao tác bị chặn
Tạm thời bạn bị chặn thực hiện thao tác này.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy nội dung này do lỗi, vui lòng hãy cho chúng tôi biết.
Internet 06/06/2013 Đăng bởi Võ Trang S2 Đồng
Bạn cũng có thể quan tâm
Facebook em bị chặn cmt
like trên fb thì được gì nhỉ
Sao Fb bị chặn
Khắc phục lỗi "This Connection is Untrusted" của app Facebook?
xin giúp mình với.laptop mình bị gì thế này
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp