Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
sao minh dang nhap phan giai dap lai hien ra "This Connection is Untrusted" nhi?
Máy tính và Internet 15/12/2010 Đăng bởi Tao lao
Câu trả lời
1 trong số 2
bạn bấm vào thêm ngoại lệ (add exception) là sẽ vào dc vì giao thức https nên firefox cảnh báo vậy
15/12/2010 Đăng bởi sokhanh03
2 trong số 2
Kết nối này không tin tưởng
15/12/2010 Đăng bởi Vũ Minh Vương
Bạn cũng có thể quan tâm
tai sao mo choi fifa online lai ra "there is a problem with the network connection"
tai sao dung win xp khi vao hien len bang there is a problem with the network connection
máylỗi : this application has failed to start because the application configuratinon is incorrect ....
Hỏi về This Feature is Temporarily Blocked của facebook?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp