Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chủ nghĩa mác lênin là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh là vì sao?
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Nói đến văn hóa nhân loại có tầm cỡ vĩ đại nhất và ảnh hưởng lớn nhất đối với Hồ Chí Minh là phải nói đến chủ nghĩa Mác-Lênin. Có thể nói, Hồ Chí Minh đã tiếp thu phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và ứng dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vĩ đại và cống hiến nhiều vào kho tàng lý luận mác-xít cũng như phương pháp hoạt động sáng tạo của cuộc cách mạng vô sản.
Hồ Chí Minh khẳng định:
"Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản"1.
Đối với chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là phương pháp biện chứng duy vật; học tập lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác- Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.
02/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 2
Có 1 câu chuyện ngắn xin kể hầu quí vị :

Hỏi : Triết lí là gì ?
Đáp : Triết lí là việc tìm kiếm 1 con mèo đen trong 1 căn fòng tối.
H : Triết lí Karl Marx là gì ?
Đ : Triết lí Karl Marx là việc tìm kiếm 1 con mèo đen KHÔNG CÓ trong 1 căn fòng tối.
H : Triết lí Mác- Lê là gì ?
Đ : Triết lí Mác- Lê là việc tìm kiếm 1 con mèo đen KHÔNG CÓ trong 1 căn fòng tối và la lên rằng : Nó đây rồi.

Có cái link dưới đây, các bạn đọc phần bình luận mới thú:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/05/050520_nhatkytrongtu.shtml
29/11/2010 Đăng bởi Vô Tư
Bạn cũng có thể quan tâm
tư tưởng cách mạng của nguyễn ái quốc được hình thành như thế nào từ khi gặp chủ nghĩa mác-lênin đến 1930
1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hò Chí Minh. Vì sao nói Tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học của khoa học lý luận Mác-Lênin?
ý nghĩa của chủ nghĩa mác-lênin đối với thực tiễn phong trào cách mạng thế giới
Tại sao chúng ta gọi chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa Mác-Lênin
tác dụng của việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào giai cấp công nhân Việt Nam?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp